Speculeren?

Het Amsterdams politiekorps kreeg vorig jaar 574 miljoen gulden van het rijk te besteden en heeft inmiddels een reserve van 170 miljoen gulden opgebouwd....

Bas Knol van de afdeling Asset Management van ABN Amro: 'De afdeling Asset Management krijgt geld van instituten, pensioenfondsen, instanties en particulieren. Het politiekorps van Amsterdam is een van onze relaties. De afdeling beheert tegen een vergoeding geld van het korps. U zou asset management trouwens ook gewoon vermogensbeheer kunnen noemen, maar omdat we een internationaal bedrijf zijn, gebruiken we de Engelse term. Het klinkt wat duurder, maar betekent hetzelfde. Wereldwijd werken er 900 mensen op de afdeling en in Amsterdam zijn dat er zo'n 300.'

De dienstdoende agent van wijkteam Balistraat in Amsterdam: 'Ik zou niet weten waar u het over heeft. Geld beleggen? Nou, als ze het goed doen, mag het van mij. Maar ik heb er nog niemand over horen praten, dus het is hier in elk geval geen gesprek van de dag.'

Ruud Luchtenveld, Tweede-Kamerlid namens de VVD en woordvoerder inzake de 'affaire Zuid-Holland': 'De Amsterdamse politie heeft winst gemaakt? Mooi, maar ik heb er toch mijn twijfels over. De politie krijgt geld om politietaken uit te voeren en niet om te speculeren, al schakelen ze daar nog zo'n betrouwbare instantie bij in. Aan beleggen kleven nu eenmaal risico's. Vorig jaar zijn de koersen flink gestegen, dus niemand klaagt. Maar dit jaar is de koerswinst al veel minder. Wat doen ze bij een krach? Komt er dan minder politiezorg in Amsterdam, of moet Binnenlandse Zaken bijspringen? We moeten er nog maar eens goed met de minister over praten, al was het alleen al over die enorme reserve. Ik vind 170 miljoen gulden beslist niet weinig.'

Ger de Jong, woordvoerder van de politie in Rotterdam: 'Wij heten ook goed in de slappe was te zitten. Dat is in zeker opzicht correct, want wij hebben vijftig miljoen doeluitkering gekregen om nieuw personeel aan te trekken. Alleen is het helaas niet zo dat je dan meteen honderd man op de stoep hebt staan. Dus dat geld hebben wij keurig op een termijndeposito gezet. Op die manier trekken we er toch een beetje rente van. Speculeren kan ook, maar daar beginnen we niet aan. Het is per slot van rekening gemeenschapsgeld en bedoeld voor extra agenten. Die hebben we nu nog niet, maar straks wel en dan is al dat geld weer op. Je moet jezelf niet rijk willen rekenen.'

Annette Dijkstra, woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken: 'Wat het Amsterdamse korps doet, mag. Het valt binnen de marges van de Wet Financiering Lagere Overheden. Wat die marges precies zijn, weten ze bij het ministerie van Financiën, waar ze de wet hebben opgesteld. Voorzover Binnenlandse Zaken weet, is Amsterdam het enige korps dat speculeert. Althans, uit de jaarrekeningen van andere korpsen hebben wij niet kunnen aflezen of die het ook doen. Om daar achter te komen, gaan we ze een brief sturen met de vraag hoe zij met hun financiële reserves omgaan. Over een week of twee, als de antwoorden binnenkomen, inventariseren we de boel en kunnen we bekijken wat er eventueel moet gebeuren.'

Frits Kemperman, woordvoerder van het ministerie van Financiën: 'In de huidige wet-Filo, dat is de Wet Financiering Lagere Overheden, wordt er niets geregeld over de wijze waarop de lagere overheden met hun kasgeld mogen omgaan. Je zou dus kunnen zeggen: wat er niet in staat, wordt ook niet verboden. In die zin heeft Binnenlandse Zaken gelijk. Maar nu ligt er een nieuwe Filo voor advies bij de Raad van State. Daarin wordt letterlijk gezegd dat lagere overheden geen risicovolle beleggingen mogen doen en prudent met hun kasgeld moeten omgaan. Bij die wet hoort een onderliggend stuk waarin precies wordt uitgelegd wat er onder prudent wordt verstaan, want u kunt zich voorstellen dat niet iedereen het begrip risicovol gelijk inschat. Hoe dan ook, opties behoren niet tot de prudente beleggingen. De wet is in juni naar de Raad van State gegaan. Daarvan komt ie, denk ik, dit najaar terug en dan kan hij naar de Tweede Kamer.'

A. de Jong, ex-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: 'Ik lees over dit soort zaken niet met meer belangstelling dan vroeger. Mijn belangstelling is er altijd al geweest. Maar er zijn grote verschillen tussen de politie en de provincie Zuid-Holland. Ik begrijp dat de politie met eigen geld de boer op gaat, terwijl Zuid-Holland dat met geleend geld deed. Veel meer zult u van mij niet horen. Laten we eerst het rapport van de commissie-van Dijk eens afwachten en daar nuchter naar kijken. Bovendien heb ik het nu te druk met het vinden van een nieuwe baan, want ik ben veel te jong om op mijn lauweren te gaan rusten. En er moet tenslotte brood op de plank komen.'

Meer over