Specialisten verklaren Borst op ouderwetse manier de oorlog

Minister Borst wil de gezondheidszorg 'nationaliseren'. Zij wil de specialistenpraktijken 'onteigenen'. Met die krasse termen sprak voorzitter Kingma van de Orde van Medisch Specialisten de Tweede Kamer gisteren toe....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Maar de Kamer was niet erg onder indruk. 'Echt ouderwets. Dat ik dat op mijn oude dag nog mag meemaken', smaalde het CDA-kamerlid Lansink, die waarschijnlijk aan zijn laatste maanden in de Kamer bezig is. Lansink doelde op de loopgravenoorlogen in de jaren tachtig, toen specialisten en overheid met elkaar vochten over de specialisteninkomens. 'Een oorlogsverklaring', vond Van Boxtel van D66. 'Waarom zoekt u de confrontatie en niet de harmonie', wilde Swildens (PvdA) weten.

De Tweede Kamer hield gisteren een hoorzitting, waar alle betrokken partijen hun zegje konden doen over de wet van Borst. Die wet houdt in dat voortaan alleen de ziekenhuisdirectie met de zorgverzekeraars afspraken maakt over omvang en kosten van de medische zorg. Wel moet de directie tevoren overleg voeren met de artsen, maar die zijn geen contractspartij meer.

De specialisten vrezen daarom dat zij straks onder het juk van de directie door moeten gaan. Hun professionele zelfstandigheid zijn ze dan kwijt, denken ze. Razend zijn ze over het vermeende verlies van hun vrije ondernemerschap en de bijbehorende fiscale voordelen. Vooral, omdat een eerdere versie van het wetsvoorstel van Borst wél conform hun wens was.

Maar Borst wijzigde haar plannen op de valreep onder druk van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De Kamer heeft inmiddels met Borst al een akkoord bereikt over een compromistekst, om de specialisten tegemoet te komen.

Kingma blijft tegen: 'We krijgen hier Engelse toestanden met lange wachtlijsten. Er woedt een ordinaire machtsstrijd over de vraag wie de baas is in het ziekenhuis. Medisch specialisten denken niet in termen van inspraak. Zij vinden dat zij het ziekenhuis zijn.'

De voorzitter dreigde de overheid met een miljardenclaim, omdat de wet van Borst leidt tot inkomensverlies. De aanvankelijke onvrede over de wet is in de laatste weken tot razernij gezwollen, omdat in de wet de fiscale voordelen van het ondernemerschap niet zijn gegarandeerd. Een convenant met de overheid vindt Kingma onvoldoende.

Meer over