SPD en Groenen gaan regeren in grote deelstaat

'Een duidelijk signaal voor geheel Duitsland', noemt SPD-voorzitter Rudolf Scharping de nieuwe rood-groene regering in Noordrijn-Westfalen (NRW), de grootste deelstaat....

Van onze correspondent

Willem Beusekamp

BONN

Bij het SPD-congres in het bedevaartsoord Kevelaer protesteerden zondag vierduizend mijnwerkers tegen het vertragen van 'Garzweiler II', het bruinkolenproject nabij de grens met Limburg. De oude SPD-regering van premier Rau had toestemming verleend om in het jaar 2006, als 'Garzweiler I' is afgegraven, opnieuw een groot gebied te ontginnen. In verband daarmee moeten enkele dorpen weg.

De Groenen hebben bedongen dat het project op de lange baan wordt geschoven door middel van nieuwe klachtenprocedures, die in werking treden zodra de door Rau beloofde goedkeuring over drie jaar officieel rechtsgeldig is. De exploitant van de bruinkolen, het energieconcern RWE, heeft fel geprotesteerd tegen het 'moratorium'. IG Bergbau, de vakbond van mijnwerkers, vreest banenverlies.

IG Bergbau-voorzitter Hans Berger - hij zit voor de SPD in de Bondsdag - vreest dat 'de nooit meer te lijmen breuk tussen de mijnwerkers en de SPD bijna is bereikt'. Zijn collega Rappe van de IG Chemie voorziet een exodus van ondernemers uit Noordrijn-Westfalen indien er met de nieuwe regering geen afspraken zijn te maken.

Johannes Rau stelde zich voor het eerst sinds de verkiezingen van afgelopen mei - waar de Groenen zich verdubbelde tot 10 procent - officieel beschikbaar als premier. Hij verzekert de vakbonden dat het bruinkolenproject wél doorgaat. Waarnemers voorzien grote moeilijkheden zodra de Groenen hun juridische strijd tegen 'Garzweiler II' in 1997/98 opvoeren.

Uit het coalitie-akkoord blijkt dat de tot voor kort in NRW oppermachtige SPD veel 'typisch groene' eisen heeft moet slikken. Zo worden de toekomstige investeringen in het wegennet drastisch ingekort, zal er via de Bondsraad (Eerste Kamer) in Bonn worden gestreefd naar een verhoging van de benzineaccijns en het invoeren in geheel Duitsland van een algemeen geldende maximumsnelheid op autosnelwegen. Verder zijn de uitbreidingsplannen van drie vliegvelden geschrapt. Düsseldorf wordt niet geschikt gemaakt voor intercontinentale vluchten, Münster/Osnabrück wordt niet aangesloten op het net van autosnelwegen en het vliegveld van Essen gaat dicht.

Op het uniform van politie-agenten in NRW is voortaan niet meer te zien welke rang de agent heeft. In plaats daarvan moet hij een duidelijk zichtbaar naamkaartje dragen. Het ministerie van Sociale Zaken wordt uitgebreid met een afdeling ten behoeve van homoseksuelen en lesbiennes.

Voor Duitse begrippen bepaald revolutionair is de quotaregeling voor in Duitsland nog steeds buitenlanders genoemde allochtonen. Omdat circa 10 procent van de bevolking in NRW allochtoon is, moet 10 procent van het ambtenarenapparaat bestaan uit allochtonen. 'Praktisch een sollicitatiestop voor Duitsers', oordeelt de conservatieve Welt am Sonntag.

De rood-groene coalitie wenst tevens een minder streng drugsbeleid. Junks moeten worden 'gedecriminaliseerd'. Frankfurt, waar met steun van de Amsterdamse GG & GD al jaren met succes een liberaler drugsbeleid wordt gevoerd, dient thans als voorbeeld voor Duitslands grootste deelstaat.

Volgens oppositieleider (in Bonn) en SPD-voorzitter Scharping zijn de Groenen inmiddels een 'normale partij' geworden. Indien de coalitie in NRW stand houdt, worden daarmee volgens Scharping 'politiek-hervormende signalen richting Bonn gegeven'. Scharping voorspelt voor eind 1998 een defintief einde van het tijdperk Kohl 'en zijn politieke stilstand'.

Meer over