SP wil 'morele koppeling' topsalarissen

De SP-fractie in de Tweede Kamer wil dat er 'een morele koppeling' komt tussen de topinkomens in de publieke sector en de lonen van het personeel....

De gemiddelde salarisverhoging bij die 36 bedrijven en instellingen lag vorig jaar op 23,4 procent, tegen een gemiddelde CAO-loonstijging van - inclusief eenmalige extraatjes en werkgeverslasten - 5 procent. Dalers waren er ook, maar de dalingspercentages lagen, met een maximum van 51 procent, vér onder de groeivoeten van de topvijf.

De overheid moet de publieke sector met woorden, financiële sancties en desnoods met een (nog te vervaardigen) wet in de hand, dwingen de salarisstijgingen van de top binnen de perken te houden, vindt de SP. De loonstijging aan de top behoort, in procenten gerekend, niet hoger te zijn dan die op de werkvloer.

'Daar waar publiek geld uit belastingen of ziektekostenpremies in het geding is, behoort er ook publieke zeggenschap te zijn over de besteding', zegt Agnes Kant. 'Natúúrlijk heeft de overheid machtsmiddelen om dat af te dwingen. Zeker, de gezondheidszorg wordt uit de ziektekostenpremies betaald, en die wordacht den beheerd door de verzekeraars. Maar de politiek maakt toch óók de keuze om de pil niet meer te vergoeden of de pijnstillers uit het ziekenfondspakket te halen? Dan kan ze ook ingrijpen in de topinkomens. Kom op!'

De SP is niet de eerste die zijn pijlen richt op de bestuurderssalarissen in de nonprofitsector. In april kondigde Aart Jan de Geus, toen demissionair minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, al kabinetsmaatregelen aan. Openbaarheid zou al te forse verhogingen afremmen,

hij. 'Wie met de billen bloot moet, past wel op.'

De publieke sector loopt qua openbaarheid van inkomens ver achter bij de marktsector. Sinds begin dit jaar zijn beursgenoteerde ondernemingen verplicht om de salarissen van bestuurders en commissarissen in hun jaarverslag te verantwoorden.

Sectoren als zorg en onderwijs volstaan doorgaans met één totaalpost en één zinnetje in hun jaarverslagen. In mei publiceerde weekblad Intermediair eigen onderzoek naar de topsalarissen in de semi-publieke sector. Bovenaan de lijst stond Schipholtopman Gerlach Cerfontaine met 663 duizend euro. Ludo Jansen, topbestuurder van zorgconcern Orbis (ziekenhuis en verpleeghuizen) nam met 250 duizend euro de elfde positie in.

Bovenaan de zwarte lijst van de SP staan de commissarissen van Nutsbedrijf Regio Eindhoven (NRE). Hun vergoedingen werden het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd: ze stegen met 282 procent. Om veel geld ging het niet: 41.200 euro, te verdelen over vier commissarissen. Soms is er een goede verklaring voor daling of stijging, erkent Kant. 'Laten ze dat dan melden.'

Meer over