SP: nieuwe wetgeving fraude

De SP in de Tweede Kamer verlangt van het kabinet een reeks maatregelen en wetgeving om fraude en andere financiële misstanden tegen te gaan....

SP-leider Marijnissen heeft tien concrete voorstellen uitgewerkt, met het oog op het Kamerdebat van woensdag over de publieke moraal. Marijnissen is de initiatiefnemer van dit fractieleidersdebat met premier Balkenende.

Hij vindt dat de premier 'de problemen bagatelliseert'. Op zijn wekelijkse persconferentie nam Balkenende vrijdag afstand van het door Marijnissen gelanceerde begrip 'Nederland fraudeland'. Volgens de premier komen meer misstanden aan het licht door strengere handhaving van regels, en toegenomen aandacht voor waarden en normen.

Marijnissen betwist dat. 'Het Openbaar Ministerie moet meer bevoegdheden krijgen, evenals 'waakhonden' zoals de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit). Daarnaast moeten vrije-beroepsbeoefenaren, zoals advocaten en accountants, hun eigen beroepscodes in ere herstellen. Het lijkt erop dat veel mensen de schaamte voorbij zijn.' Aanleiding voor het debat is de UWV-affaire, de peperdure verfraaiing van kantoorruimte bij de uitkeringsinstantie UWV. 'Minister De Geus van Sociale Zaken is hierbij door accountants op het verkeerde been gezet.'

Andere affaires die de SP hoog zitten, zijn de bouwfraude en mogelijke knoeierijen in het hoger beroepsonderwijs. Maar Marijnissen benadrukt dat het niet alleen gaat om de zogheten witteboordencriminaliteit. 'Het is onaanvaardbaar als Hells Angels en bewoners van woonwagenkampen geen belasting betalen omdat niemand die durft te innen.'

De SP wil een financiële regeling voor klokkenluiders - diegenen die misstanden aan de kaak stellen. 'Neem Ad Bos, die de bouwfraude aan het licht bracht. Hij staat nu met lege handen: geen werk, geen inkomen.' Klokkenluiders zouden bij een onafhankelijke instantie hun verhaal kwijt moeten kunnen. 'Een ambtenaar wordt geacht zijn baas in te lichten als hij op onoirbare praktijken stuit. Maar wat te doen als die baas juist de schuldige is?'

Als het aan Marijnissen ligt, is het debat van deze week slechts het begin van een discussie over de publieke moraal. De eigen onderzoekscapaciteit van de Tweede Kamer moet daartoe versterkt worden. 'De essentie van mijn verhaal zal zijn dat de politiek veel meer werk moet maken van manipulaties bij bedrijven en in de publieke sector.'

Meer over