Nieuws

SP koerst af op breuk met jongerenafdeling Rood

Rood, de jongerenafdeling van de SP gaat mogelijk verder als zelfstandige organisatie. De breuk die vorig jaar is ontstaan kan niet worden gelijmd, daarom moet de SP stoppen met Rood.

Leden van Rood, de jeugdafdeling van de SP, zijn in september 2017 bezig met ouderwets flyeren en handtekeningen verzamelen in Den Haag. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Leden van Rood, de jeugdafdeling van de SP, zijn in september 2017 bezig met ouderwets flyeren en handtekeningen verzamelen in Den Haag.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Tot die conclusie komt de partijcommissie die onder voorzitterschap van oud-Kamerlid Nine Kooiman de afgelopen maanden onderzoek deed naar het conflict tussen Rood en de moederpartij. Als het partijbestuur die conclusie overneemt, heeft de SP straks geen jongerenafdeling. Dat terwijl de partij bij de laatste verkiezingen onder jongeren weinig stemmen haalde.

In november werden vier Rood-leden ervan beschuldigd een gewelddadige revolutie op communistische leest met inzet van arbeidersmilities te propageren. Dat ze ontkenden, hielp niet. Ze werden door de SP geroyeerd omdat ze lid zouden zijn van het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. Een SP-bestuurder typeerde hen als als ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’.

De SP zei die radicaal-linkse bewegingen als afzonderlijke partijen te beschouwen – een dubbellidmaatschap is bij de SP verboden. Toen Rood vervolgens een van het vijftal, Olaf Kemerink, tot voorzitter koos, escaleerde het conflict. Rood wijzigde de statuten, zodat een SP-lidmaatschap niet langer verplicht is om lid van Rood te kunnen zijn en Kemerink voorzitter kon blijven.

‘Nette scheiding’

De commissie heeft Rood laten weten dat de SP wat haar betreft moet aankoersen op ‘een nette scheiding’. Het bestuur van Rood heeft het op 1 mei voltooide rapport nog niet mogen inzien. De SP is van plan het rapport op 7 juni met de leden te delen en op de partijraad van 26 juni te stemmen over de toekomst van Rood.

Kern van het conflict is volgens Rood onenigheid over ‘het recht op groepsvorming’. De jongerenafdeling wil onderdak kunnen bieden aan het Communistisch Platform en beschouwt groepsvorming als een wezenlijk onderdeel van het democratisch proces. In een gesprek met het dagelijks bestuur werd daarover geen overeenstemming bereikt.

In deze confrontatie krijgt Rood steun van prominente SP’ers, die vinden dat het bestuur het niet op een breuk moet laten aankomen. Rood geldt als een kweekvijver voor politiek talent, veel SP-kader heeft een verleden bij de jongerenafdeling. De oud-Kamerleden Eric Smaling en Sadet Karabulut behoorden tot de ondertekenaars van een steunverklaring.

Wegvallen subsidie

Als de partijraad het advies van de commissie overneemt, wil Rood als zelfstandige organisatie doorgaan. Een eerste ledenvergadering staat gepland voor 27 juni. Rood kreeg via de SP tot dusver een rijkssubsidie van 80 duizend euro per jaar. Die bijdrage was door de SP al stopgezet, en zal helemaal wegvallen als het tot een definitieve breuk komt. Via ‘SP voor Rood’ kwamen tot dusver enkele duizenden euro’s aan donaties binnen. Rood heeft 1.089 leden, die 5 euro lidmaatschap per jaar betalen.

Voorzitter Kemerink zegt dat intern besproken zal worden of Rood ook na een breuk zal doorgaan ‘als een jongerenorganisatie die zich oriënteert op de SP en op het socialisme’. Volgens hem is het denkbaar dat het Rood-bestuur het lidmaatschap dan ook voor niet SP-leden openstelt.

Kemerink zegt nog te hopen in overleg met het partijbestuur een breuk te kunnen voorkomen. ‘Dan zal er van de kant van de SP wel een stap moeten worden gezet.’ De SP zou, na de PvdA in de jaren vijftig, de tweede politieke partij zijn die zijn jongerenorganisatie afstoot.

Jannie Visscher, voorzitter van de SP, wil geen reactie geven voordat het onderzoeksverslag binnen de partij is besproken.

Meer over