Sorgdrager wil in volgende kabinet

Minister Sorgdrager van Justitie wil deel uitmaken van een nieuw kabinet. Ondanks alle tegenslag tijdens haar ministerschap wenst ze nog geen afscheid te nemen van Den Haag....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

In een interview met de Volkskrant zegt de D66-minister dat zij het liefst wil terugkeren op Justitie. Zij sluit niet uit dat ze op een ander departement belandt, mocht Paars blijven regeren. 'Mijn ambitie is dat ik aan het stuur blijf zitten van Justitie. Ik heb de afgelopen drie jaar veel moeten doorstaan om te komen waar we nu zijn. Ik wil er het resultaat ook wel eens van zien.

'Maar ik heb ook te maken met mijn partij. Zolang ben ik nog geen lid. Als de partij straks iets anders van mij wil, vind ik het niet terecht om te zeggen: jongens, vier jaar is leuk geweest, ik ga weer.'

De minister onderkent dat ze fouten heeft gemaakt. 'Er zijn dingen die in negatieve zin op mijn conduitestaat mogen worden bijgeschreven.' Over het Van Randwijck-debat in 1995, waarin ze dreigde met aftreden, zegt ze: 'In dat debat was ik te onervaren. Dat heb ik niet goed gedaan. (. . .) Ik zie dat ik a-politiek heb gereageerd. Daardoor kwam ik in situaties terecht die niet nodig waren.'

Sorgdrager vindt dat haar vaak verwijten worden gemaakt over zaken waarvoor zij niet direct verantwoordelijk is. Soms heeft ze problemen met de politieke cultuur. Het stoort haar dat in Den Haag de bewijslast nogal eens wordt omgedraaid. 'Er wordt een veronderstelling geuit en vervolgens moet je als politicus bewijzen dat het anders is. En dan is het nog maar de vraag of ze naar je willen luisteren. Als je er niet voor de volle honderd procent in slaagt om je gelijk aan te tonen, blijft er iets hangen: er deugt hier het een en ander niet. Daar heb ik grote moeite mee.'

Zie ook Vervolg

Meer over