Sorgdrager in race voor Ombudsman

Oud-minister Sorgdrager (D66) van Justitie maakt kans Nationale Ombudsman of burgemeester van Utrecht te worden. Sorgdrager wil dit zelf niet bevestigen....

De adviseurs van de drie hoge colleges van staat - de Algemene Rekenkamer, Raad van State en Hoge Raad - beoordelen deze maand Sorgdragers kandidatuur als Nationale Ombudsman. De huidige functionaris, M. Oosting, vertrekt op 1 oktober.

Mocht Sorgdrager de benoemingsprocedure tot een goed einde brengen, dan moet zij zich terugtrekken als lid van de Eerste Kamer voor D66. De functies van senator en Nationale Ombudsman zijn onverenigbaar. Sorgdrager is nu nog geen senator; ze staat nummer twee op de lijst van haar partij. De nieuwe Eerste Kamer wordt op 25 mei gekozen door de provinciale staten.

De adviseurs Koning (scheidend voorzitter van de Rekenkamer), Tjeenk Willink (vice-voorzitter van de Raad van State) en Martens (president van de Hoge Raad) overhandigen de Tweede Kamer op 1 april hun voorkeurslijstje voor de nieuwe ombudsman. De Vaste Kamercommissie voor binnenlandse zaken beoordeelt dat lijstje en legt haar eigen favoriet ter stemming voor aan de voltallige Tweede Kamer.

Bij haar kandidatuur voor de post van Nationale Ombudsman zou Sorgdrager nog in problemen kunnen komen door het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer, dat uiterlijk 21 april wordt uitgebracht. Voor de commissie gaf Sorgdrager er geen blijk van ooit te hebben doorgezet in de gevallen dat onderzoek van de rijkspolitie en het Openbaar Ministerie niets had opgeleverd. Zelf vond ze dat ze 'meer had gedaan dan van haar mocht worden verwacht'.

De ex-bewindsvrouw zou ook in de race zijn voor het burgemeesterschap van Utrecht. Dat is vacant sinds het vertrek van de VVD'er Opstelten naar Rotterdam. Ook Sorgdragers partijgenoot Kohnstamm, ex-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zou kandidaat zijn. D66 heeft beide kandidaten laten solliciteren.

Komende maandag informeert commissaris van de koningin Staal (D66) de vertrouwenscommissie van de Utrechtse gemeenteraad over de kandidaten voor het burgemeesterschap.

Meer over