Sommige studies zijn zo in trek dat universiteiten een stop op buitenlandse studenten willen

Nederlandse studenten zijn steeds vaker in de minderheid in de collegezaal. Door het snel groeiende aantal internationale studenten tellen 210 studies, bijna 10 procent van het totaal, inmiddels meer buitenlandse studenten dan Nederlandse. 70 studies bestaan zelfs voor meer dan driekwart uit internationale studenten.

Kaya Bouma
Buitenlandse studenten aan de Universiteit van Maastricht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Buitenlandse studenten aan de Universiteit van Maastricht.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit cijfers over dit studiejaar die de Volkskrant heeft opgevraagd bij Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Het gaat deels om specialistische masters met kleine studentenaantallen, maar ook om grote bacheloropleidingen met vele honderden studenten. Een deel van de studenten komt voor een uitwisselingsprogramma, maar het merendeel volgt hier een volledige studie.

Het aantal buitenlandse studenten is in tien jaar tijd verdubbeld. Dit jaar is er met een totaal van 122 duizend buitenlandse studenten opnieuw een record gebroken. Aan de TU Delft is het aantal buitenlandse aanmeldingen voor de opleiding technische informatica zelfs zo hoog dat de universiteit een stop heeft ingesteld voor studenten van buiten de EU. Dat is in strijd met de wet, maar minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft toegezegd een oogje toe te knijpen omdat de universiteit de enorme aantallen niet aankan.

Groeiende kritiek

Nederlandse opleidingen vallen in de smaak bij internationale studenten omdat ze hoog staan aangeschreven en betaalbaar zijn. Bovendien bieden universiteiten steeds meer opleidingen in het Engels aan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Franse en Italiaanse universiteiten.

De laatste maanden klinkt kritiek op de grote instroom van over de grens. Studenten maken zich zorgen dat zij bij opleidingen met een beperkt aantal plekken worden verdrongen door buitenlandse concurrenten. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is niet bekend.

In Maastricht is de Nederlandse student een schaars product

Van alle studenten aan de Universiteit Maastricht die een volledige studie volgen, komt 53 procent uit het buitenland. Naast Duitsers lopen er nog 111 nationaliteiten rond. En daar kleven nadelen aan.

Ook universiteiten die zelf jarenlang hebben ingezet op meer internationale studenten, trekken aan de bel. Zo zei Karen Maex, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, tijdens een toespraak in januari dat ze niet wil dat haar collegezalen in de toekomst voor 80 procent bestaan uit Duitse of Chinese studenten. Ook riep ze minister Van Engelshoven op om universiteiten te helpen de instroom van buitenlandse studenten bij te sturen.

De TU Delft sluit zich daarbij aan. Bestuursvoorzitter Tim van der Hagen vindt dat het aantal Nederlandse studenten in bacheloropleidingen minimaal de helft moet zijn. Daarna moet er plek zijn voor studenten uit de EU en dan pas voor instroom uit de rest van de wereld.

Het is de vraag hoeveel de minister kan doen. Het weigeren van studenten op basis van nationaliteit is discriminatie. Wie aan de toelatingseisen van een studie voldoet, moet worden toegelaten.

null Beeld
Beeld

Oplossingen

Freddy Weima, directeur van Nuffic, vindt dat universiteiten een andere oplossing moeten zoeken. 'Ik begrijp hun zorgen, maar het is niet goed voor ons imago als we internationale studenten weigeren.' Buitenlandse studenten zijn goed voor de economie en voor de kwaliteit van het onderwijs, zegt Weima. Universiteiten die te veel buitenlandse studenten krijgen, zouden volgens hem moeten doorverwijzen naar andere instellingen.

Volgens Rhea van der Dong, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn universiteiten te laat begonnen met nadenken over de grote instroom van buitenaf. 'Ze werven al jaren internationale studenten. Pas nu ze hier in grote aantallen zijn, beginnen ze na te denken wat dat eigenlijk voor gevolgen heeft.'

Meer over