Solozeilster 'is nog een jong kind'

Laura Dekker (13) mag van haar vader alleen de wereld rond zeilen. De kinderbescherming wil eerst een onderzoek...

Van onze verslaggeefster Maud Effting

AMSTERDAM De Raad voor de Kinderbescherming is een onderzoek begonnen naar Laura Dekker (13) uit Wijk bij Duurstede, die twee jaar lang solo om de wereld wil zeilen. Het onderzoek kan ertoe leiden dat haar ouders via een ondertoezichtstelling (OTS) worden beperkt in het ouderlijk gezag. ‘Maar we proberen de ouders eerst op vrijwillige basis mee te laten werken’, aldus de Raad.

Laura’s ouders zijn gescheiden. Naar verluidt zou haar moeder het niet eens zijn met het plan, maar legt ze zich er min of meer bij neer. Haar vader, een ervaren zeiler die eerder met haar moeder een zeven jaar durende wereldreis maakte, steunt zijn dochter volop.

Laura, geboren op een boot, zeilt al jaren alleen en wil de jongste wereldomzeiler aller tijden worden. Lessen volgt ze via e-mail. De leerplichtambtenaar heeft al laten weten dat dit in strijd is met de Leerplichtwet, maar kan pas iets doen als ze daadwerkelijk vertrekt.

De Raad voor de Kinderbescherming kan wél eerder ingrijpen. Inmiddels is gesproken met Laura en haar vader. Moeder is nog niet bereikt. Ook een gedragsdeskundige is ingeschakeld. ‘Onze zorg is: in hoeverre hebben deze ouders er oog voor dat het nog een jong kind is’, aldus een woordvoerder. ‘Hoe is het voor haar ontwikkeling als ze wekenlang alleen is en zware beslissingen moet nemen? Overzien haar ouders dat ook? En is haar veiligheid gegarandeerd?’

Mocht het onderzoek leiden tot een OTS, dan moet de gezinsvoogd toestemming geven voor de reis.

En als ze toch zomaar vertrekt? ‘Dan zouden we de boot in de eerste haven aan de ketting kunnen leggen. Dat wordt natuurlijk een enorme rompslomp. Daarom mikken we op samenwerking met de ouders.’

Laura en haar ouders zijn onbereikbaar voor commentaar. Cees van Dijk, hoofdredacteur van Zeilen, beschrijft Laura als ‘enorm voortvarend’ en ver voor op haar leeftijdgenoten. ‘Ze weet dat het niet risicoloos is en doet daar niet giechelig over.’

Toen hij haar vroeg naar Somalische piraten, zei ze dat ze een stukje om zou varen. Volgens Van Dijk zijn niet stormen, maar is windstilte het probleem van solozeilers. ‘Wekenlang stilliggen is psychisch heel zwaar.’

Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter noemt het onverantwoord. ‘Ouders moeten ook eens nee durven zeggen. Je kunt wel denken dat ze heel zelfstandig is, maar een meisje van dertien heeft voor de ontwikkeling van haar identiteit volwassenen en leeftijdgenoten nodig. Ze zal heus wel groot worden. Maar de kans dat ze veel mist, is groot.’

Hoogleraar opvoedkunde Wim Slot vindt onderzoek nodig. ‘Belangrijk is hoe de band met haar ouders is. Dit is waarschijnlijk een zeer uitzonderlijk kind. Je moet uitzoeken of de wens uit haarzelf komt, en niet uit de vader. Als het mijn dochter was, zou ik op mijn kop gaan staan om haar tegen te houden.’

Meer over