Sociale partners blij met soepeler WAO-plan

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben de versoepeling van de WAO-plannen positief ontvangen. Het kabinet besloot vrijdag de keuringseisen voor een WAO-uitkering te verzachten en bestaande WAO'ers te ontzien...

Kern van het nieuwe WAO-stelsel blijft dat vanaf 2006 alleen volledig arbeidsongeschikten nog een WAO-uitkering krijgen. De rest moet aan de slag blijven met een aanvulling op het loon. De werkgever moet die betalen. Hij kan het risico onderbrengen bij uitkeringsinstaie UWV of het particulier verzekeren.

De keurinsgseisen worden in 2006 strenger, maar minder streng dan eerst de bedoeling was. Het kabinet houdt ook vast aan de herbeoordeling van bestaande WAO'ers vanaf 1 juli van dit jaar. Daarbij wordt gewerkt met de nieuwe, strengere regels. Bestaande WAO'ers blijven echter onder het oude WAO-regime vallen, waardoor ze ook nog een WAO-uitkering kunnen krijgen als ze niet volledig arbeidsongeschikt zijn. Bovendien worden bestaande WAO'ers boven de 55 jaar niet herkeurd.

Het kabinet volgt met deze aanpassingen op hoofdlijnen een advies van de Sociaal-Economsiche Raad (SER), zoals werkgevers en werknemers hadden geëist. De sociale partners tonen zich dan ook tevreden, al hebben ze nog steeds kritiek.

De vakcentale FNV noemt de nieuwe plannen 'absoluut een vooruitgang'. FNV-voorzitter De Waal blijft echter moeite houden met de herbeoordeling van bestaande WAO'ers aan de hand van strengere keuringseisen. Volgens hem heeft deze groep weinig kans om nog aan de slag te komen.

CNV-voorzitter Terpstra zegt 'voorzichtig positief gestemd' te zijn over het kabinetsplan. Hij juicht de versoepeling van de keuringsnormen toe. Ook Terpstra is kritisch over de voorgenomen herkeuring van bestaande WAO'ers.

Ook de werkgevers zijn te spreken over de versoepelingen die het kabinet heeft doorgevoerd. Volgens MKB-Nederland doet het kabinet op hoofdlijnen wat de sociale partners hadden gevraagd. VNO-NCW is positief, maar heeft nog vragen over de gedeeltelijke privatisering van de uitvoering van de WAO.

Bij de regeringspartijen in de Tweede Kamer overheerst de tevredenheid. Het CDA spreekt van een 'helder voorstel, waarin goed en zorgvuldig het advies van de SER is meegwogen'. Vice-fractievoorzitter Verburg is blij dat het huidige WAO-regime van kracht blijft voor bestaande WAO'ers.

Ook D66-Tweede-kamerlid Bakker steunt de voorstellen. Volgens hem heeft het kabinet gekozen voor een redelijke balans tussen wat nodig is om het aantal WAO'ers terug te dringen en wat sociaal verantwoord is.

De VVD is het meest kritisch van de regeringsfracties. Vice-fractievoozritetr De Vries vreest dat bestaande WAO'ers onvoldoende worden geprikkeld om aan de slag te gaan.

De oppositiepartijen hebben weinig lof over de kabinetsplannen. De PvdA constateert wel dat het kabinet zijn eerdere 'desastreuze' voorstellen deels heeft teruggedraaid, maar houdt grote bezwaren tegen het voornemen bestaande gevallen opnieuw te beoordelen met strengere normen. GroenLinks heeft dezelfde kritiek. De SP spreekt van 'een nekslag voor een sociale WAO en roept op tot actie'.

Meer over