Sociale partners: bezuinigingen echt van tafel

De extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro en de plannen voor de nullijn voor personeel in de zorg zijn wat betreft Ton Heerts van tafel. Heerts stelde dinsdagochtend in reactie op vragen uit de Tweede Kamer: 'Ja, voor ons is dat pakket van tafel.'

Redactie/ANP
Vakbondsman Heerts (midden) met links Van Kesteren van werkgeversorganisatie VNO-NCW Beeld ANP
Vakbondsman Heerts (midden) met links Van Kesteren van werkgeversorganisatie VNO-NCWBeeld ANP

Hij gaat er ook van uit dat de nullijn niet 'zomaar terugkomt'. Heerts wilde nu nog niet ingaan op een nieuwe situatie die mogelijk bestaat in augustus. Er zijn volgens hem geen afspraken gemaakt met het kabinet over eventuele nieuwe feiten die dan aan de orde kunnen zijn. In augustus volgen nieuwe prognoses van het CPB. Het kabinet zal dan opnieuw kijken of bezuinigingen voor 2014 nodig zijn.

'Die nullijn is van tafel voor 2014 en over een nieuwe situatie willen wij het nu niet hebben. Wij willen het hebben over het vertrouwen. De cijfers zijn belangrijk maar daar moet u het woensdag maar met het kabinet over hebben.'

Geen nadere afspraken
Ook algemeen directeur Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW zei dat de sociale partners 'geen nadere afspraken' hebben gemaakt met het kabinet over de situatie in augustus. 'Er is niet over gesproken of we daarbij worden betrokken, dat zou zomaar kunnen maar het hoeft niet. We waren ook in maart niet gelukkig met allerlei voorstellen van het kabinet voor 2014, zo vroeg van tevoren. Augustus is vroeg genoeg, laten we dan kijken hoe we ervoor staan.'

Werkgevers en werknemers willen verder kijken dan de begroting voor 2014. Heerts: 'Wij willen ook heel graag dat op termijn een aantal dingen anders gaan, dat de economie gaat groeien en dat er banen behouden blijven en bijkomen. Wij denken dat we nu een aanzet hebben gegeven voor hervormingen die daar belangrijk voor zijn.'

Het akkoord tussen werkgevers en werknemers is volgens Heerts en Van Kesteren een samenwerking die staat ongeacht politieke ontwikkelingen en wisselingen van de wacht. Heerts: 'Dit akkoord kwam er dankzij en niet ondanks het huidige kabinet, maar ook na dit kabinet blijft de samenwerking tussen de sociale partners de komende jaren overeind.'

WW
Het gesloten sociaal akkoord bevat volgens hem een duidelijke visie waar sociale partners richting 2020 naartoe willen, waarbij een aantal zaken grondig hervormd zal worden. Zo gaf Heerts in het gesprek met de Kamer aan dat hij in 2020 de regie over de WW en andere werknemersverzekeringen terug wil hebben bij de sociale partners. Volgens hem heeft de 'overheid zich op dat vlak onbetrouwbaar getoond'.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de nieuwe constructie van de WW, aldus zijn zegsman. In het sociaal akkoord wordt de WW (nu maximaal 38 maanden) beperkt tot 24 maanden, maar daarna aangevuld via cao-afspraken. Werknemers moeten weer premie gaan betalen en ook werkgevers betalen mee.

Meer over