Sociaal gezicht

VVD-senator Hans Wiegel vindt dat zijn partij een warmere uitstraling moet krijgen. Heeft de VVD ooit een sociaal gezicht gehad?...

H. Wiegel: 'Mijn verhaal in Rijswijk is kort samengevat het volgende. Wat is de belangrijkste taak van een regering? Dat is dat de kas netjes klopt. Dat doet zij bij deze regering. Maar daarnaast zijn er de komende jaren dingen te doen die bij de burgers leven, maar die de VVD én de andere partijen niet oppikken. Ik noemde het onderwijs, dat kansen moet scheppen voor jongeren later, het bijbrengen van normen en waarden. Hoe staat het met de veiligheid van de burgers, gezien het geweld op straat?

'Verder zouden politieke partijen, dus ook de VVD, zich moeten afvragen wat de gevolgen zijn van de nieuwe Nabestaandenwet en hoe de volksgezondheid te verbeteren. Mijn relaas kan niet worden uitgelegd als een aanval op Bolkestein, want het was geschreven voordat uw krant het Volkskrant/NIPO-onderzoek publiceerde. Daaruit bleek dat de kiezers de sociaalvoelendheid van Bolkestein buitengewoon gering achten. Mijn verhaal heeft daarmee dus niets te maken. Ik verwoordde mijn vingertoppengevoel over wat bij burgers leeft.'

Tom van der Maas, woordvoerder VVD-fractie in de Tweede Kamer: 'Bolkestein is op weg naar de vergaderzaal. Hij wil niet reageren op de opmerkingen van Wiegel. Maar dat hij dat niet doet, wil niet zeggen dat Wiegels uitlatingen beschouwd worden als een aanval op Bolkestein. Als u mij morgen vraagt wat het sociale gezicht van de VVD is dan zou ik er wel wat over zeggen. Nu niet. Nu zou mijn antwoord in verband worden gebracht met de uitspraken van Wiegel.'

J. Wallage, fractievoorzitter PvdA in de Tweede Kamer, laat via zijn secretaresse weten: 'Nou, denk alleen maar eens aan het kinderwetje Van Houten uit 1874.'

An Verburgh (52), heeft een Melkert-baan: 'Als Wiegel zegt dat de VVD een warmere sociale uitstraling moet krijgen dan heb ik daar op voorhand geen vertrouwen in. Wat uitstraling? De VVD moet gewoon een deugdelijk sociaal programma hebben. Ik heb nooit in mijn leven op die partij gestemd en ik zal dat waarschijnlijk ook nooit doen. Was het niet Aantjes die de VVD de partij van halen, hebben en houden noemde? Hij had gelijk.'

Boukje Cuelenaere, rondde onlangs in de vakgroep sociologie van de Erasmus Universiteit onderzoek af naar het feit dat vrouwen na ziekte minder snel naar hun baan terugkeren dan mannen: 'Ik heb nooit veel sociale uitstraling bij de VVD gemerkt. Ik las dat Wiegel zegt dat ''je in deze samenleving niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin en je medemens verantwoordelijk bent''. Daarover viel ik een beetje. Ik heb onderzoek gedaan naar de vraag hoe je als vrouw zorg en werk kunt combineren. De VVD heeft bij mijn weten nooit iets in haar programma opgenomen om vrouwen, moeders te ondersteunen bij het combineren van baan en zorg. De VVD zei: Mevrouw, zoek het maar uit met uw baas.'

E. Schäfer, woordvoerder van de Vereniging Basisinkomen: 'Ik denk dat de VVD wel een sociaal gezicht heeft; in die zin dat ze mensen ontplooiingsmogelijkheden, kansen wil bieden. De partij realiseert zich echter niet dat die kansen niet voor iedereen gelijk zijn. In die zin is de VVD te weinig sociaal en te veel op het individu gericht. Die individuen kunnen elkaar lelijk in de weg ziten. De economisch sterkste kan zoveel macht naar zich toetrekken dat je niet meer kunt spreken van gelijkheid. Toen ik voor het eerst mocht stemmen, heb ik voor de VVD gekozen. Het was toen nog volop Koude Oorlog en de VVD was voor een sterke defensie. Ik had me toen nog niet in de sociale ideeën van de partij verdiept.'

G. Wissink, secretaris van Bundeling Uitkerings Gerechtigden: 'Politici denken alleen aan hun eigen portemonnee. Ik word volgend jaar 65 en ik ben al 25 jaar werkloos. In dat geouwehoer van Wiegel geloof ik niet. Ruim 20 procent van de Nederlanders leeft in armoede of dicht erbij. Hoe durf je dan nog te praten over je sociale gezicht? En dan zitten ze ook nog op bisschop Muskens te schelden.'

Bisschop M. Muskens van Breda: 'Ik laat me nooit in met partijpolitieke kwesties. Ik zie de oproep van Wiegel als zo'n kwestie. Mensen vragen me vaak op welke partij ze moeten stemmen. Dan zeg ik: ''Op die partij die het meest geloofwaardig de tweedeling in de Nederlandse samenleving belooft te bestrijden.'' En dan hoop ik dat de woorden van Wiegel mede zijn ingegeven door deze oproep.'

Henk Thomas

Meer over