Soap rond Ombudsman duurt voort: Kamerlid geschorst

DEN HAAG - De politieke soap rond de mislukte benoeming van Guido van Woerkom tot Nationale Ombudsman wordt met nog een paar afleveringen verlengd. Linda Voortman, Kamerlid voor GroenLinks en Van Woerkoms grootste tegenstander, is het volgende slachtoffer: zij werd donderdag door haar eigen fractie geschorst wegens loslippigheid. Intussen wordt achter de schermen op het allerhoogste niveau gezocht naar een manier om alsnog een Ombudsman te benoemen zonder nieuw gezichtsverlies voor de kandidaat en het parlement zelf.

Nadat het dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium, woensdag de rijksrecherche had ingeschakeld om uit te zoeken welk Kamerlid de lijst van sollicitanten heeft gelekt naar diverse media, wees De Telegraaf donderdag Voortman aan als verdachte. Daarop begon GroenLinks-voorman Van Ojik een onderzoek in eigen kring. 'Op basis daarvan heb ik twee conclusies getrokken: niemand in mijn fractie is op enigerlei wijze betrokken geweest bij het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers. Wel is gebleken dat Linda Voortman, nadat ze stukken vertrouwelijk had ingezien, hierover binnen de fractie heeft gesproken. Zij en ik betreuren dat ten zeerste. Dat had niet mogen gebeuren.'

Volgens het Reglement van Orde van de Kamer staat op loslippigheid na het lezen van vertrouwelijke stukken een schorsing van een maand: het Kamerlid mag dan niet deelnemen aan debatten en vergaderingen. Die straf kan alleen worden opgelegd door het presidium, na goedkeuring door de Kamer. Dat heeft Van Ojik zijn collega bespaard: hij legde haar de straf zelf op.

In de selectieprocedure deden vicepresident Donner van de Raad van State, president Corstens van de Hoge Raad en president Stuiveling van de Algemene Rekenkamer een aanbeveling voor drie van de dertig sollicitanten. Een selectiecommissie van de Kamer sprak met hen en met drie sollicitanten naar eigen keus. Er volgde één voordracht: vertrekkend ANWB-directeur Van Woerkom.

De stukken die bij deze procedure hoorden, lagen voor Kamerleden vertrouwelijk ter inzage. Van Ojik bevestigt dat Voortman van dat inzagerecht heeft gebruikgemaakt. Zij zat niet in de selectiecommissie. Nadat de sollicitatieprocedure was afgerond, ontpopte Voortman zich tot fel tegenstander van de benoeming wegens Van Woerkoms omstreden uitlating over Marokkanen. Daarop gingen ook andere fracties twijfelen. Uiteindelijk trok Van Woerkom zich terug na nieuwe negatieve publiciteit over zijn vertrekpremie van ruim drie ton bij de ANWB.

Kamervoorzitter Van Miltenburg is in overleg met de drie genoemde Hoge Colleges van Staat over hoe de sollicitatieprocedure kan worden hervat. Volgens ingewijden laat een oplossing mogelijk tot na het reces op zich wachten.

undefined

Meer over