Snelweg zonder verlichting is wel gevaarlijker

Op snelwegen waar 's avonds de verlichting wordt uitgeschakeld, is het vaak veel drukker dan Rijkswaterstaat heeft gesuggereerd bij invoering van de plannen. Daardoor is de kans op ongelukken mogelijk groter dan gemeld.

Sybren Kooistra Bard van de Weijer
Snelweg in het donker. Beeld anp
Snelweg in het donker.Beeld anp

Op grote delen van het snelwegennet wordt sinds september de verlichting om 21.00 uur uitgeschakeld. Rijkswaterstaat wil met de maatregel 35 miljoen euro besparen. De verkeersveiligheid zou niet in het geding zijn, stelde Rijkswaterstaat, omdat het op veel trajecten zo rustig is dat verlichting niet bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Minister Schultz van Haegen van Verkeer zei bij invoering: 'We doen het alleen waar weinig wordt gereden.'

Zeer druk
Maar uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij Rijkswaterstaat blijkt dat het tussen 21.00 uur en middernacht op veel weggedeelten juist zeer druk is: op de A6 bij Almere Haven rijden rond die tijd bijvoorbeeld gemiddeld 600 auto's per uur per rijstrook. Dat kan volgens de ANWB worden omschreven als 'intensief verkeer'.

Op de A1 bij Naarden worden om negen uur 's avonds gemiddeld 800 voertuigen per rijstrook geteld. Het blijft veelal tot voorbij middernacht druk. De cijfers zijn afkomstig van metingen met lussen in de weg die Rijkswaterstaat heeft verricht gedurende heel 2011.

Volgens een rapport uit 2011 dat Rijkswaterstaat liet opstellen om de maatregelen te onderzoeken, blijkt dat tot 100 motorvoertuigen per uur geen meetbaar effect zichtbaar is op de verkeersveiligheid. Bij een groot deel van de snelwegen zou de verkeersintensiteit na 23.00 uur onder deze grens liggen. Uit de metingen blijkt dat dit niet zo is. Bovendien gaat op veel stukken snelweg het licht al om 21.00 uur uit in plaats van 23.00 uur.

null Beeld anp
Beeld anp

Twee doden
Bij grotere drukte is er juist wel een effect: tot 800 voertuigen per uur zou uitschakeling van de verlichting leiden tot 2 'extra' doden en 12 extra ernstig gewonden. De lampen gaan nu op veel trajecten dus uit als verlichting het meest bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Overigens laat Rijkswaterstaat de lampen continu branden op gevaarlijke locaties, zoals in scherpe bochten en langs drukke op- en afritten.

SP-Kamerlid Farshad Bashir zegt minister Schultz om uitleg te gaan vragen. 'Dat het licht alleen uitgaat als het rustig is, blijkt dus niet te kloppen.' Het Kamerlid zegt veel klachten te krijgen van automobilisten over het feit dat de verlichting ook uitgaat bij slecht weer en mist. Hij vindt dat het beleid moet worden aangepast: 'Verkeersveiligheid mag wat kosten. Liever de lampen aan dan extra doden of zwaargewonden.'

Vandaag in de Volkskrant: nieuwe cijfers zaaien twijfels

Meer over