Snelle doorbraak van tienertalenten

Drie weken geleden sloegen twee tieners met hun team ongenadig hard toe in het NK voor gemengde viertallen. Zondag 14 maart verraste de zeventienjarige Rosalien Barendregt met de winst in het NK voor gemengde paren....

Wil de greep naar de macht van de onstuimige jonge garde slagen, dan is goede training een eerste vereiste. Om daaraan te voldoen trok een groep van negen juniorparen afgelopen weekeinde naar Antwerpen. Zaterdag werd een bezoek gebracht aan de club Royal Squeeze, waar sterke Belgische paren de tegenstanders waren.

Voor de junioren een leerzame confrontatie met de manier van spelen van onze zuiderburen. Een dag later was de strijd om de Dua-Trophy, op de campus van de Antwerpse universiteit, waaraan naast Belgische junioren en studentenbridgers paren uit de Belgische eerste nationale deelnamen.

Wie de Nederlandse jeugdbridgers (pupillen tot en met 15 jaar, aspiranten tot 20 en junioren tot 25) in actie wil zien, kan daarvoor vandaag en morgen (20-21 maart) terecht in het NBB-denksportcentrum 'Den Hommel' te Utrecht voor de NK.

Vincent Kroes was uitermate tevreden over het resultaat in diagram 1 maar betreurde het dat hij zijn afspeeltechniek niet hoefde te demonstreren.

west --pas pas pas pas pas Zie diagram 1 noord --oost --pas pas dbl pas -zuid 2SA pas -Na het uitkomstvragende doublet op was het afspel in eenvoudig. Harten voor JA van oost, schoppen voor KA in zuid. De troeven in twee keer getrokken, IH en IB gedeblokkeerd. In troef overgestoken naar zuid en op JV en IAV de drie verliezende schoppen uit de dummy opgeruimd.

Een schoppenuitkomst maakt de bovenstaande speelwijze onmogelijk. Maar er bestaat, zoals Kroes zelf aangaf, een redmiddel. Schoppen via KB voor KA van zuid. De deblokkade van IH en IB. Klaveren heer in de dummy, en HA in zuid. Op IA gaat JH uit de dummy weg; de leider neemt ook IV mee en troeft een harten. Naar HV overgestoken en ook JV afgetroefd.

In het eindspel zijn de ruiten en harten gemineerd; van slag naar de secce KV van oost die niet anders dan harten in de dubbele renonce kan spelen waarop de verliezende schoppen uit zuid verdwijnt.Junioren zijn dikwijls onstuimig maar soms nog onevenwichtig. Tijdens de wedstrijd bij Royal Squeeze boden drie jeugdige paren beheerst de manche, drie stormden door naar slem maar drie keer eindigde het bieden in de deelscore.Zie diagram 2 west noord oost zuid --pas pas pas 2SA pas pas pas pas --Noord paste rustig met de elfpunter waarna zuid met opende. Na het natuurlijke 2SA-antwoord(10-11 punten) meende zuid met op weg te gaan naar de manche. Noord was er echter terecht van overtuigd dat zuid met een minimale opening aanbood; de pas op was het logische gevolg.

west noord oost zuid --pas pas 2SA pas pas pas pas 3SA pas pas pas pas pas pas --Een stormachtiger biedverloop. Noord krabde zich vertwijfeld achter de oren toen zuid in het geheel geen hoogtevrees kende. Voor het slagen van het slem moet troef vrouw worden gevonden, west in het bezit van KV zijn en er kan een probleem ontstaan met de vierde schoppen of met de kleine harten van zuid.

West kwam uit met troef via HV voor HA van zuid die met HB een tweede troefronde nam. Hiermee was de eerste horde overwonnen. Met het gemak de jeugd eigen speelde zuid direct schoppen naar KB en kondigde nadat met KB de slag was gemaakt, verheugd aan dat het slem in veilige haven was. Op IA ging J2 weg, de vierde schoppen uit zuid kon in de dummy getroefd worden.

Vwo-scholier Bob Drijver voegde na de titel in het NK-mixed de Dua Trophy toe aan zijn erelijst van 2004. In diagram 3 haalde hij zowel in bieden als spelen het onderste uit de kan.

Zie diagram 3 west noord oost zuid --pas 1SA pas pas 3SA pas pas pas --Vanwege de zes-twee fit in harten kozen veel zuidspelers voor de manche in harten. De jonge Bob gaf de voorkeur, met de goede stoppers in schoppen en ruiten en de lengtestop in klaveren, voor de manche in sans atout. Dat was, zeker toen west met K10 uitkwam, het winnende bod.

De leider won de eerste slag met KB in zuid. Harten heer hield; na harten naar JB ging JA er in de derde hartenslag uit. Oost gooide in deze slag een negatieve I9. Het was voor oost, met HH en HV, overduidelijk dat west klaveren moest inspelen. Dat gebeurde ook: H9, H2 en HV in oost die ruiten speelde voor de secce IA in de dummy.

In een parenwedstrijd telt elke overslag. De leider telde tien slagen: vijf in harten, drie in schoppen plus IA en HA. Was er een elfde slag mogelijk? In de dummy werden drie hartenslagen meegenomen, gevolgd door KA en schoppen uit noord. In diagram 4 is te zien wat er in die slag met de arme oost gebeurde.

Zie diagram 4

Oost moest afgooien van IH en HH7. De leider wist zeker dat HH in oost zat; zet oost HH kaal dan speelt zuid klaveren naar HA. Oost hoopte dat west in het bezit was van IV en gooide van armoede IH weg waarna zuid met IV en HA de tweede overslag maakte voor alle matchpoints.

Meer over