Sluipweg als hét alternatief

Om files te bestrijden, moeten regionale wegen zo snel mogelijk een bruikbaar alternatief worden voor snelwegen. Zo niet, dan koerst de Randstad af op een ramp, vinden verkeerdeskundigen en verkeerswethouders van de vier grote steden....

De G4 - Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht - presenteerden op een verkeersymposium in Rotterdam hun nota Deltanet, naar een Samenhangend Wegennetwerk voor de Randstad. Minister Peijs van Verkeer kreeg het eerste exemplaar uitgereikt. Zij voorspelde dat de ideeën in de nota weerklank zullen vinden in de Nota Mobiliteit, die later dit jaar verschijnt.

Dat wijst op een ingrijpende koerswijziging, want de bevindingen van de G4 staan deels haaks op de huidige praktijk. Opvallendste bevinding in het rapport: niet de toegenomen mobiliteit, maar de slechte aansluiting van regionale wegennetwerken - op elkaar en op het hoofdwegennet - vormt het meest urgente probleem.

Centraal in hun voorgestelde aanpak staat de automobilist. Diens grootste ergernis is al lang niet meer dat hij in de file staat - daar legt hij zich bij neer - maar dat hij nooit kan voorspellen hoelang en wanneer.

De G4 willen hem nu een 'doorstroomgarantie' kunnen geven: binnen een uur van Amsterdam naar Rotterdam, hooguit drie kwartier onderweg tussen bijvoorbeeld Gouda en Utrecht. Niet heel snel, maar de automobilist weet waar hij aan toe is. Daartoe moet de structuur van het Nederlandse wegennet ingrijpend worden veranderd, stellen de G4, want die is achterhaald.

Nagenoeg alle wegen leiden naar de snelwegen. Daar loopt het verkeer muurvast. Een alternatieve route is er meestal niet.

Als het secundaire wegennetwerk wordt verbeterd, ontlast dat de snelwegen én vormt het een bruikbaar alternatief als op de snelwegen files ontstaan.

Dat is nog veel harder nodig dan vaak wordt gedacht, zei verkeerskundige Ben Immers van TNO en de universiteit van Leuven. Het aandeel van files die ontstaan door 'niet-reguliere verstoringen', van sneeuwbuien tot aanrijdingen, wordt meestal geschat op 10 procent. 'Wij schatten dat eerder op 40 procent', zegt Immers.

Recente cijfers lijken die stelling te onderbouwen. De afgelopen jaren zijn de opstoppingen veel harder gestegen dan het gemiddeld aantal voertuigkilometers. 'Dat komt doordat het wegennet kwetsbaarder is geworden', stelt Immers. Hij en de G4 zijn het erover eens dat alle huidige maatregelen, zoals het invoeren van extra rijstroken in de spits, dat probleem alleen maar verergeren. 'Met het beleid van intensievere benutting zitten we op een rampenkoers', aldus Immers.

Meer over