Slot Loevestein zoekt samenwerking

Slot Loevestein zit na het subsidieverlies niet bij de pakken neer. Samenwerking in de regio moet de toekomst veiligstellen.

NELL WESTERLAKEN

Met een nieuw regionaal samenwerkingsverband wil Slot Loevestein zowel kosten besparen als nieuwe culturele en commerciële initiatieven ontplooien. Directrice Ien Stijns voert hierover gesprekken met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, het Glasmuseum Leerdam, de Heerlijkheid Mariënwaerdt, Nationaal Park de Biesbosch en het Biesboschmuseum.

Het onderzoek naar een nog op te richten coöperatie - werktitel: Sterke Watermerken - is een van de acties die Loevestein onderneemt om de toekomst vanaf 2014 veilig te stellen. Het slot in de Bommelerwaard werd hard getroffen door bezuinigingen. Sinds januari krijgt Stichting Museum Slot Loevestein jaarlijks 2 ton minder op een rijkssubsidie van 650 duizend euro. De stichting genereerde eind 2012 meer dan de helft van het eigen budget - met een staf van elf voltijdsbanen werd ruim 1 miljoen verdiend aan museumbezoekers, feesten en incentives.

Even zag het ernaar uit dat het Middeleeuwse slot de deuren zou moeten sluiten in 2013, juist in het jaar dat de laatste hand wordt gelegd aan een nieuw bezoekerscentrum. Het publiek kan hier straks terecht voor uitleg over het zuidelijk deel van de Hollandse Waterlinie, waarvan Loevestein deel uitmaakt. Andere publieksvoorzieningen worden verbeterd en er komt een uitgebreider 'edutainment'-programma. De kosten van de lopende verbouwing zijn bijna 8 miljoen euro.

'Toen we de bezuinigingen zagen aankomen, hebben we snel geschakeld en een kleine financiële buffer aangelegd', zegt Stijns. 'Daardoor is de openstelling gedurende 2013 gegarandeerd.' Stijns voert sinds 2011 gesprekken met cultuurhistorische (rijks)musea over samenwerking. 'Uiteindelijk hebben we een gebied afgebakend langs de delta van de Linge, de Maas en de Waal; Loevestein ligt op een kruispunt. We willen bekijken of we een deel van de marketing collectief kunnen doen. Gezamenlijke arrangementen bieden extra kansen, zodat we de concurrentieslag met andere regio's op termijn beter aan kunnen. Vooral op de internationale markt sta je sterker als regio. Door een coöperatieve samenwerking winnen we aan kracht maar kunnen we toch onze eigenheid behouden.' Nyenrode Business Universiteit begint binnenkort een onderzoek naar de mogelijkheden. Ook de opties voor samenwerking met bedrijven worden onder de loep genomen.

Na het meest recente advies van de Raad voor Cultuur is Stijns eveneens in gesprek met Teylers Museum in Haarlem. De Raad bepleitte eind januari het aanwijzen van acht kernmusea die verantwoordelijk worden voor het collectie- en presentatiebeleid van meerdere musea. Loevestein zou kunnen worden aangesloten bij Teylers. 'Je kunt denken aan het gezamenlijk ontwikkelen van een app en educatieprogramma's, maar ook aan onderhoudscontracten en financiën', zegt Stijn. 'Het streven is in 2015 het jaarlijkse gat van 2 ton te hebben gedicht.'

undefined

Meer over