NieuwsHaga Lyceum

Slob draait geldkraan Haga Lyceum dicht, maar bestuur ziet nog geen reden tot paniek

Minister Arie Slob (Onderwijs) draait de geldkraan van het Cornelius Haga Lyceum dicht. Het bestuur van de omstreden islamitische school had maandag plaats moeten maken voor een interim-bestuurder, maar dat gebeurde niet.

Het Haga Lyceum in Amsterdam.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Al onze inspanningen zijn erop gericht om alle leerlingen een veilige leeromgeving te bieden’, zegt Slob. ‘De bekostiging wordt gestopt per 1 december, zodat er voor iedere leerling een passende plek gevonden kan worden samen met de gemeente.’

Directeur-bestuurder Soner Atasoy van het Haga Lyceum ziet nog geen reden tot paniek. Tegenover de Volkskrant noemt hij het ‘positief dat de datum zo ver weg ligt’. Voor 1 december zal er immers meer duidelijkheid komen over de juridische procedures die de school nog voert. ‘Slob krijgt nog een tik op de vingers.’

Zo dient op 11 november een zaak tegen de Onderwijsinspectie over een vernietigend rapport, waarin de school beschuldigd wordt van wanbeheer, zelfverrijking en contacten met personen met extreme gedachten. Naar aanleiding van dat rapport gaf Slob de school een zogeheten aanwijzing, waarin hij het vertrek van het bestuur eiste. De school heeft altijd beweerd dat het rapport  vol onjuistheden staat.

Ook volgt nog een rechtszaak over de aanwijzing van de minister. Die is volgens het Haga Lyceum onrechtmatig. Omdat die procedure nog loopt, vindt de school dat de minister niet had mogen besluiten de bekostiging te staken. Tegen dat besluit tekent het bestuur daarom ook beroep aan, maakte de advocaat van het Haga Lyceum dinsdag bekend. Binnenkort dient de voorlopige voorziening bij de Raad van State.

Uitweg

Met al die procedures in het verschiet lijkt er niet op dat het zittende bestuur gebruik gaat maken van de uitweg die de minister biedt. Die stelde dinsdag dat het besluit om de geldkraan dicht te draaien herzien kan worden als het bestuur vóór komende donderdag alsnog plaatsmaakt. 

Maar volgens Atasoy is dat onmogelijk. Marcel Heuver, de beoogde (en door de minister geaccordeerde) interim-bestuurder, kan pas geïnstalleerd worden als de statuten van de Stichting Islamitisch Onderwijs gewijzigd zijn. Daarin staat nu nog dat bestuurders belijdend moslim moeten zijn. Heuver is dat niet. Het wijzigen van de statuten kan volgens de school enkele weken duren, omdat de medezeggenschapsraad (mr) ermee moet instemmen.

Volgens het ministerie beroept het bestuur zich hiermee ‘onterecht op administratieve belemmeringen’. De school zou die ‘op zeer korte termijn’ kunnen opheffen. Maar Atasoy ziet dat anders. ‘De minister roept ons op de wet te overtreden. Hij wil dat we de mr passeren en dat we Marcel installeren terwijl dat in strijd is met onze statuten.’

Kritisch rapport 

Slob gaf het Haga Lyceum half september, na een zeer kritisch rapport van de Onderwijsinspectie, een zogeheten aanwijzing. Daarin eiste hij dat het bestuur van het Haga Lyceum binnen vier weken zou plaatsmaken, onder meer wegens wanbeheer, zelfverrijking en contacten met personen met extreme gedachten.

Het Haga Lyceum kreeg twee weken de tijd om een interim-bestuurder voor te dragen. Dat is dus Marcel Heuver geworden, commercieel directeur bij Darrel Burns Salespro, een bedrijf dat organisaties begeleidt ‘bij het verbeteren van verkoopprocessen’. In het verleden werkte Heuver als docent lichamelijke oefening en als verkoopleider bij een leverancier van educatieve materialen. 

De minister keurde de voordracht van Heuver als interim-bestuurder vorige week onder voorwaarden goed. Volgens het Haga Lyceum had het daarna onvoldoende tijd om de benodigde statutenwijziging door te voeren. Hiervan stelde de school de minister maandagavond per brief op de hoogte.

Ook de mr van de school schreef een brief aan de minister. In die brief, die in het bezit is van de Volkskrant, wordt verwezen naar de Wet medezeggenschap op scholen. Die wet geeft ‘een bepaalde ruimte om tot een degelijk advies te komen’, noteerde de mr. ‘Wij zien een tijdspanne van 6 weken hierin noodzakelijk.’

De Haga-saga: dit ging er vooraf

Voor wie het overzicht kwijt is, zetten we de belangrijkste gebeurtenissen uit de roerige geschiedenis van de omstreden islamitische school op een rij.

De interim-bestuurder die het Cornelius Haga Lyceum maandag op last van de minister had moeten installeren, kan pas over enkele weken in functie treden. Omdat hij geen moslim is, moet de Amsterdamse school eerst de statuten wijzigen.

Ondanks de negatieve publiciteit groeide het aantal leerlingen van het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam flink. Amin (12) voelt zich er al thuis. ‘Als moslim is het fijn om op een islamitische school te zitten.’

Minister Arie Slob (Onderwijs) verzocht het bestuur van het Haga Lyceum deze zomer al om op te stappen. ‘Deze bestuurders moeten echt uit de school verdwijnen’, zei hij in een interview met de Volkskrant. Directeur-bestuurder Soner Atasoy reageerde furieus: ‘We worden genaaid in het kwadraat.’

Aanleiding voor de ophef is een zeer negatief rapport dat de Onderwijsinspectie opstelde over de school. Bewijzen voor salafistisch onderwijs zijn niet gevonden, maar op punten van bestuur en financiën is er scherpe kritiek. De school probeerde – tevergeefs – de publicatie van het rapport te voorkomen.

Ook de Volkskrant kwam tijdens meer dan tien bezoeken en tientallen gesprekken met de schoolleiding, docenten, medewerkers, ouders, vrijwilligers en externen geen bewijzen tegen van salafistische invloeden of antidemocratisch onderwijs. Lees de longread of luister naar de podcast waarin verslaggevers Tjerk Gualthérie van Weezel en Rik Kuiper hun verhaal doen.

Meer over