Slim? Wij? De slimste Europeaan is deze racist zelf

Wij zijn de slimste Europeanen! Een gemiddeld IQ van 107! Duitsers scoren net zo hoog, maar we zijn slimmer dan de Engelsen (100) en de Belgen (99) en véél slimmer dan de Fransen (94)....

Maar de slimste aller Europeanen is misschien wel Richard Lynn, emeritus hoogleraar psychologie in Ulster. Het waren zijn cijfers die door The Times werden geciteerd. Zijn werk is 'controversieel', schreef de krant. Dat kun je wel zeggen. Lynn is overtuigd van de superioriteit van het blanke en Aziatische ras. Al 25 jaar verzamelt hij onderzoeken die dat zouden aantonen. Blanken en Aziaten hebben de toekomst; andere rassen zijn gedoemd te verdwijnen. Lynn leverde een deel van het cijfermateriaal voor het beruchte boek The Bell Curve uit 1994, waarin Richard Herrnstein en Charles Murray beweerden dat het lagere IQ van de zwarten in de VS grotendeels erfelijk is en dat ze daarom altijd de onderkant van de samenleving zullen vormen. De cijfers in The Times komen uit Lynns recente boek Race Difference in Intelligence. Daarin 'bewijst' hij dat zo'n beetje alle donker gekleurde volken op de rand van debiliteit balanceren.

De echte deskundigen roepen al jaren dat Lynns cijfermateriaal onbetrouwbaar is, en zijn conclusies waardeloos. The Times citeert er niet één. In plaats daarvan schrijft ze doodleuk dat Lynn een nieuwe natuurwet heeft ontdekt. Die luidt: in geval van oorlog wint het intelligentste volk, 'tenzij het numeriek wordt overweldigd, zoals met Duitsland gebeurde in 1942'. Dat zei Hitler ook in 1945.

The Times, kortom, is een schofterige krant. En alle kranten die dat bericht klakkeloos hebben overgeschreven, verdienen het om aan internet en ontlezing ten onder te gaan. De Volkskrant en de NRC lieten het bericht links liggen. Ook een gemiste kans. Het bood een goede gelegenheid om de lezers erop te wijzen dat er nog steeds racistisch onderzoekers bestaan, en ook dat die slim genoeg zijn om zogenaamd respectabele media te manipuleren.

Meer over