nieuwsseksueel misbruik jehova’s

Slachtofferhulp zet meldpunt voor seksueel misbruik Jehova’s op

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehova’s getuigen kunnen binnenkort terecht bij een meldpunt van Slachtofferhulp Nederland. Het meldpunt ‘Verbreek de Stilte’ wordt opgericht op initiatief van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, omdat de Jehova’s getuigen weigeren dit zelf te doen.

Bergen: het congres van de Jehova’s getuigen in de jaarbeurs, vorig jaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Bergen: het congres van de Jehova’s getuigen in de jaarbeurs, vorig jaar.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De oprichting van een meldpunt is een van de aanbevelingen uit een onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Jehova’s getuigen. ‘Van iedere gemeenschap of organisatie verwacht ik dat zij alles doen om seksueel misbruik tegen te gaan en slachtoffers te helpen en ondersteunen’, aldus Dekker. ‘Dat gebeurt bij de Jehova’s Getuigen niet en dat vind ik buitengewoon kwalijk. Daarom reiken wij die hand nu.’

In 2017 vroeg het ministerie de Jehova’s getuigen onderzoek te doen naar de manier waarop met meldingen over seksueel misbruik wordt omgegaan in eigen kring. Maar de geloofsgemeenschap zei geen grond hiervoor te zien. Daarop schakelde de minister het WODC in.

Toen het rapport eind 2019 af was, spanden de Jehova’s getuigen een kort geding aan omdat ze het niet eens waren met de inhoud en publicatie wilden voorkomen. Daarin faalden ze: begin deze maand verloren ze het hoger beroep.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, is inmiddels online gepubliceerd. De onderzoekers kregen 751 meldingen binnen, waarvan er 292 over eigen ervaringen gingen. De meldingen betroffen onder meer aanrandingen, verkrachtingen en ongewenste seks binnen de relatie. Het gemelde misbruik vond vaak plaats binnen het gezin (34 procent), aldus de onderzoekers. ‘Daarnaast waren de daders vaak geloofsgenoten (27 procent) of familieleden zoals een oom of opa (16 procent). Van de respondenten die rapporteerden om welke vorm van seksueel misbruik het ging, geeft 48 procent aan incest te hebben meegemaakt.’

Uit het rapport blijkt dat er redenen zijn om aan te nemen dat het doen van aangifte bemoeilijkt wordt door het gesloten karakter van de gemeenschap, stelt het ministerie van Justitie. Zo waren veel ouderlingen sterk gericht op het ‘bijeenhouden van de gemeenschap door dader en slachtoffer bij voorkeur weer met elkaar te laten verzoenen’.

Dekker zegt te willen onderzoeken of het mogelijk is een wettelijke meldplicht rondom seksueel misbruik in te voeren voor dergelijke organisaties, zodat bestuurders daarop kunnen worden afgerekend.

Meer over de Jehova’s en misbruik

Stille getuigen vinden bij Jehova’s geen gehoor: ‘Afvalligen worden getypeerd als vergif’

‘Het begon allemaal kalmpjes. Tijdens het bidden een handje vasthouden. Dicht tegen me aan staan’

De gemeenschap van Jehova’s Getuigen treedt vaak niet goed op bij meldingen van seksueel misbruik in de eigen gelederen. Slachtoffers zijn ontevreden over de interne behandeling van hun klachten en doen nauwelijks aangifte bij de politie. Dit blijkt uit een onderzoek naar de streng religieuze gemeenschap in opdracht van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Meer over