Skypen met verpleegster als de angst opspeelt

De ggz-afdeling van Dimence in Deventer kromp van 28 naar 16 bedden. 'De patiënt blijft liever thuis.'

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ANNEKE STOFFELEN

AMSTERDAM - 'Zolang iemand die aliens op zich af ziet komen, rustig in zijn stoel blijft zitten, kan hij ook thuis worden geholpen', zegt zorgmanager Rob Veldkamp. 'Pas als een patiënt onder invloed van die wanen een gevaar vormt door met spullen te gooien of dreigt de boel in brand te steken, is opname noodzakelijk.'

Het is een utopie alle opnamen van mensen met psychische problemen te voorkomen, zegt Veldkamp (53). Dat het wel minder kan, is de laatste jaren gebleken op zijn afdeling. Veldkamp, voormalig sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, is verantwoordelijk voor de ouderenpsychiatrie van ggz Dimence in Deventer en omstreken. Het aantal bedden ging daar terug van 28 naar 16.

Patiënten met ernstige depressies, psychoses en persoonlijkheidsstoornissen die voorheen werden opgenomen, worden nu zo veel mogelijk thuis behandeld. Teams van gespecialiseerde verpleegkundigen en een psychiater zoeken de patiënt op, zo nodig drie keer per dag.

'Dat is fijn voor de patiënt, die in zijn vertrouwde omgeving kan blijven', zegt Veldkamp. 'Mensen hernemen hun oude rol sneller als ze thuis worden geholpen in plaats van in een afgelegen kliniek.'

Voorheen beperkte de ambulante zorg zich grotendeels tot kantoortijden. 'We moesten patiënten met ernstige problemen daarom in de kliniek opnemen.' Nu brengt het personeel van Dimence ook in het weekend en 's avonds bezoeken en kunnen mensen met ernstige depressies of angststoornissen thuis blijven wonen. Veldkamp: 'In de kliniek is er altijd een verpleegkundige als iemand door een angstige periode gaat, maar je kunt een patiënt ook veiligheid bieden door structureel drie keer per dag langs te komen en dag en nacht bereikbaar te zijn als het even te veel wordt.'

In Deventer is op dergelijke momenten geëxperimenteerd met Skype-gesprekken. Patiënten en hulpverleners waren daar volgens Veldkamp enthousiast over.

Natuurlijk blijft opname noodzakelijk voor een groep patiënten, zegt Veldkamp. 'Als mensen onder invloed van hun wanen zo agressief zijn dat ze een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen, of als ze ernstig suïcidaal zijn, kan het niet anders.'

Ook patiënten die een intensieve behandeling met medicijnen krijgen, of die naast psychiatrische klachten ook lichamelijke klachten hebben, kunnen niet altijd onder een opname uit, zegt Veldkamp. 'Ons uitgangspunt is dat een opname een intermezzo vormt binnen een ambulante behandeling.' Zelfs patiënten die twee of drie keer per week elektroshocktherapie krijgen, overnachten soms thuis. 'Ze slapen uit van hun narcose en gaan daarna indien mogelijk naar huis.'

Dat psychiatrische patiënten minder vaak worden opgenomen, betekent dat meer wordt gevraagd van de omgeving, zegt Veldkamp. Dat blijft niet beperkt tot een hogere tolerantie voor mensen die zich afwijkend gedragen. 'Het betekent ook dat je de dochter van een patiënte met een ernstige depressie vraagt telefonisch bereikbaar te zijn voor moeilijke momenten 's nachts', zegt Veldkamp. 'Of dat je een buurman een oogje in het zeil laat houden. Het vergt meer inspanning van mensen rondom de patiënt.'

undefined

Meer over