Sjef Czyzewski directeur Boumanhuis Rotterdam

Bij kabinetsformaties wordt het leukste tot het laatst bewaard: de stoelendans. De Volkskrant neemt alvast een voorschot en laat een aantal bekende Nederlanders naar eigen smaak en inzicht een kabinet samenstellen....

Algemene Zaken en premier: Paul Rosenmöller. Een van de weinigen sinds Den Uyl die politiek met passie durft te bedrijven, zelfs als anderen daar aanstoot aan nemen.

Sociale en Economische Ontwikkeling: Johan Stekelenburg, burgemeester van Tilburg. Met als onderministers:

- Inkomensbeleid en armoedebestrijding: Jan Laurier, wethouder in Leiden;

- Werkgelegenheid en participatie: Edit Hallensleben, oud-wethouder in Rotterdam;

- Bedrijvigheid: Anita Roddick, oprichtster Body Shop. Zij heeft bewezen dat marktdenken en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen samengaan.

Binnenlands bestuur en Openbare orde: Rein Welschen, burgemeester Eindhoven. Met als onderministers:

- Justitie: Dian van Leeuwen. Als zij dit bolwerk niet weet open te breken...

- Modernisering openbaar bestuur: Jan Marijnissen. Hij zal ervoor zorgen dat het geluid van de onderkant sterker doordringt tot het bestuur en hij kan meteen een einde maken aan de politieke benoemingen;

- Grotestedenbeleid: Herman Meijer, wethouder Rotterdam.

Gezondheid en Zorg: Els Borst, met als onderministers:

- Geestelijke Gezondheid: Dries van Dantzig, psychiater in ruste, maar met een strijdlust waar menig politicus bij verbleekt;

- Jeugd en Welzijn: Peter Lankhorst, wethouder deelgemeente Bos en Lommer, Amsterdam;

- Sport: Ruud Gullit.

Educatie, Communicatie en Cultuur: Eddy Schuyer, senator voor D66, met als onderministers:

- Communicatie: Carrie, Rotterdams fenomeen;

- Cultuur: Kees van Kooten en Wim de Bie, herenigd.

Milieu en Infrastructuur: Ria Beckers, voorzitter Natuur en Milieu, met als onderministers;

- Infrastructuur: Marijke Vos;

- Volkshuisvesting: Adri Duivesteijn.

Internationale Samenwerking: Jan Pronk, met als onderministers:

- Ontwikkelingssamenwerking: Greetje Lubbi, Novib;

- Migratie: Mohamed Rabbae;

- Defensie: Peter Kooijmans, oud-minister Buitenlandse Zaken.

Financiën: Gerrit Zalm. Voor halve dagen. De rest van de tijd als pinball wizard achter de flipperkast, want hij moet van het beleid afblijven en zich beperken tot de boekhouding.

Motivering: een kleine kabinetsploeg van zeven ministers onder leiding van een gedreven premier, die de opdracht heeft een visionair, vernieuwend en werkelijk samenhangend beleid te voeren. Een beleid dat echte veranderingen in de samenleving tot stand brengt: socialer, rechtvaardiger en beter voor het milieu.

Om te voorkomen dat de ministers aan Bolkesteins 'tunnelview' gaan lijden, werken ze zoveel mogelijk los van de departementen. De ministeries blijven wel voorlopig intact (veranderingen worden uitgesmeerd over een periode van tien tot vijftien jaar). Het uitvoerende werk wordt gedaan door de onderministers, die ook bepaalde specialismen voor hun rekening nemen.

Meer over