Sint 'beter manager dan bestuurder'

De voormalige Amsterdamse gemeentesecretaris Marjanne Sint eiste totale integriteit van haar ambtenaren. De ex-PvdA-voorzitter kan binnenkort haar bestuurskwaliteiten tonen op het ministerie van VROM....

OUD-PvdA-voorzitter Marjanne Sint keert terug naar Den Haag. Niet voor een politieke, maar een ambtelijke functie. Vrijdag benoemt het kabinet haar tot secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Daar volgt zij Den Dunnen op, die vervroegd met pensioen gaat.

'Ik heb vierenhalf jaar in de schijnwerpers van de politiek gestaan. Toen ben ik erachter gekomen dat ik een beter bestuurder en manager dan politicus ben', zei Sint ooit over haar tijd als PvdA-voorzitter.

Dat voorzitterschap eindigde in 1991, toen zij op fietsvakantie in Toscane was, terwijl haar partij in rep en roer was vanwege dreigende beperkingen voor WAO'ers. Na terugkeer werd ze in haar partij tot zondebok van de WAO-crisis gemaakt.

Sint keerde de politiek de rug toe en werd directeur interbestuurlijke betrekkingen en informatievoorziening bij Binnenlandse Zaken. Na drie jaar kreeg ze een baan die de kroon op haar carrière moest worden, gemeentesecretaris van Amsterdam en rechterhand van partijgenoot burgemeester Patijn.

In het Amsterdamse stadhuis had Sint een goede naam. Wie aan haar ambtenaren kwam, kreeg de wind van voren. Tegelijkertijd eiste ze volstrekte integriteit. Degenen die al te uitbundig met de creditcard zwaaiden, moesten op het matje komen, ook de wethouders. Sommigen waren er dan ook niet rouwig om, toen ze per 1 januari dit jaar voortijdig vertrok.

Sint had haar eventuele vertrek steeds gekoppeld aan het einde van Patijns ambtstermijn in 2001. Maar de verschuivingen die VVD-wethouder Groen in het ambtenarenapparaat doorvoerde, kon Sint niet over haar kant laten gaan. Zij beschouwde zijn werkwijze in strijd met alle fatsoensnormen.

Sint vertrok naar het adviesbureau Berenschot, waar ze sectormanager openbaar bestuur werd. Dat heeft slechts een halfjaar geduurd. De publieke zaak roept. Ze begon ooit als beleidsmedewerker op de departementen van Economische Zaken en het toemalige CRM. Nu keert ze terug op het hoogste niveau.

Meer over