Sinds wanneer schrijft geld zichzelf over?

Dit zijn de ingezonden brieven uit de Volkskrant van zaterdag 7 maart.

Ruttes mening

De reactie van de vier andere kopstukken op Ruttes mening dat jihadisten beter op hun eigen slagveld kunnen sterven dan terugkeren, is, hoe moreel correct ook, bijzonder naïef. Hen hier berechten zal immers falen omdat het OM nooit het overtuigende bewijs van hun misdaden zal kunnen leveren dat voor een veroordeling nodig is. Hun verdediger zal ongetwijfeld betogen dat zij slechts morele of humanitaire steun verleenden.

Rutte had overigens beter kunnen zeggen dat, als je moet kiezen tussen een dode jihadistische landgenoot aldaar of een aantal slachtoffers hier ten gevolge van een terreurdaad, hij voor het eerste kiest. Het zou interessant zijn het antwoord van de andere vier op die keuzevraag te horen!

Waarom stelde Frits Wester die vraag niet? Het zou een beter debat hebben opgeleverd.

Jan Reneman, Bilthoven

Groei en beleid

De groei van de economie (voorpagina, 6 maart) is tot stand gekomen door twee factoren, de lage olieprijs en de devaluatie van de euro. Het regeringsbeleid heeft er niets mee te maken.

Sicco de Jong, Zuidlaren

Water Natuurlijk

Ogenschijnlijk ongehinderd door enige interesse voor wat de Waterschappen daadwerkelijk doen, stelt Nico Cuppen (O&D, 2 maart) de retorische vraag of linkse dijken veiliger zijn dan rechtse. Alsof het er dan maar niet toe doet of de watervervuiling scherp wordt gecontroleerd en gehandhaafd! En of natuurwaarden wel of niet worden behouden en bevorderd. Misschien eerst maar eens lezen wat juist de niet-partijgebonden waterschapslijst Water Natuurlijk in Delfland heeft bereikt de afgelopen jaren in Hoogheemraadschap Delfland. Het heeft niet alleen zin om te stemmen, maar ook om je ergens goed in te verdiepen.

Freek Boon, Delft

Opstelten

Nadat een voor staatssecretaris Teeven compromitterend telefoontje met Jos van Rey onder dekking van minister Opstelten kwijtraakte, lijkt het er nu op dat een voor staatssecretaris Teeven compromitterende witwasdeal onder dekking van minister Opstelten uit de publiciteit is gebleven.

Het lijkt mij de allerhoogste tijd dat de regeringspartijen VVD en PvdA hieraan politieke consequenties verbinden en niet langer wegkijken uit politieke opportuniteitsoverwegingen. Zo niet, dan kan Nederland zich definitief scharen onder de landen met een gemankeerd rechtsstelsel.

Jaco Rosenbach, Utrecht

Opstelten (2)

En toch begrijp ik het niet helemaal: als je een bankafschrift kwijt bent, dan kun je bij de bank toch een kopie opvragen? Niet van de rekening van de ontvanger, maar van de rekening waarvan het bedrag is afgeschreven? En hoe bestaat het dat er niet één ambtenaar op het ministerie zou zijn die bij de transactie betrokken was en/of een handtekening onder de betalingsopdracht heeft gezet? Sinds wanneer schrijft geld zichzelf over? Ergens loopt daar een boekhouder rond, die meer weet.

En zelfs als het echt zo gegaan zou zijn - wat niemand meer gelooft - dan moet er ergens een gat van een kleine 5 miljoen gulden in de begroting en/of de jaarrekening van het ministerie zitten. Dat moet terug te vinden zijn, ook als het is opgevuld of als er met posten is geschoven. Een beetje accountant kan dat opsporen.

Wat mij overigens ook mateloos stoort, is dat een minister en een staatssecretaris die geen verantwoording kunnen geven over 5 miljoen gulden zich arrogant kunnen beroepen op vertrouwen. Als iemand in de bijstand zich even vergist over een paar tientjes, is dat vertrouwen ver te zoeken. Iedere uitkeringsgerechtigde wordt a priori behandeld als een mogelijke fraudeur.

Dat alles los van de vraag of een overheid die een crimineel miljoenen betaalt niet immoreel handelt.

Anne Jacobs, Groningen

Opstelten (3)

Met verbazing zie ik hoe de Tweede Kamer weer de verkeerde prioriteiten heeft. Men maakt zich druk over het precieze bedrag dat Teeven heeft overgemaakt aan een drugsbaron en zoekt naarstig naar een bankafschrift dat men wellicht bij ABN Amro kan opvragen. Ook is het verkeerd voorlichten van de Tweede Kamer weer zo'n doodzonde waar kiezers geen boterham minder om eten. De echte vragen zijn:

Wat moeten we met een ministerie dat meewerkt aan belastingontduiking van een topcrimineel? Dat stoort de coöperatieve belastingbetaler het meest. Zou Teeven iets hebben overgehouden aan die deal? Of komen corrupte politici alleen voor in Italië, maar niet in ons old boys network waar politici elkaar allen de hand boven het hoofd houden? Wat is er aan de hand op ministeries waar fotorolletjes, bandopnamen en bonnetjes zoek raken? Wat een minkukels!

Eric Holleman, Voorschoten

Opstelten (4)

Ik heb altijd een zwak gehad voor mensen die hun incompetentie niet met gladde praatjes trachten te verdoezelen. Minister Opstelten heeft dan ook mijn sympathie. Zijn oeverloos gebrabbel, cirkelredeneringen, tante betjes en de herintroductie van het stopwoord uh... uh... uh (weer eens iets anders dan het afgezaagde 'zeg maar') sluiten geheel aan op zijn onvermogen om, ik noem maar wat, over dezelfde informatie te beschikken als een tv-programma of een advocaat. Of, erger nog, te ontkennen dat je die informatie wel degelijk hebt.

Ik vrees dat de Tweede Kamer geen begrip zal hebben voor een eerlijke minister, die zich niet anders voordoet dan hij is.

Johan Smit, Voorhout

Constitutionele toetsing

Na elf jaar delibereren is het voorstel om wetten te toetsen aan de Grondwet weer begraven (Ten eerste, 5 maart). De meeste Europese staten (Duitsland bijvoorbeeld) kennen een Constitutioneel Hof waarin onafhankelijke rechters wetten toetsen aan de Grondwet voordat zij van kracht kunnen worden. Ook hebben burgers die zich aangetast voelen in hun grondrechten toegang tot dit Constitutioneel Hof.

Maar in Nederland dus niet. Volgens Joost Taverne van de VVD is het voldoende dat de Tweede Kamer de wetgeving toetst aan de Grondwet.

Ik noem dit het keuren van eigen vlees. De bedoeling van de Grondwet is de burger te beschermen tegen de politiek en dus ook tegen de besluiten in de Kamers.

Zelf heb ik al eens geprobeerd in een bepaalde casus mijn grondrechten te verdedigen, maar tot op de dag van vandaag, na diverse pogingen, weet ik nog steeds niet waar ik moet zijn. De commissie van de Tweede Kamer adviseerde mij me te richten tot de zittende politici van de betrokken instelling!

M.H. Voorhuis, Zwolle

Onderbuik Midas Dekkers

Eindelijk eens een positief bericht over de overgang in mijn favoriete ochtendblad: 'Overgang bij orka's is nuttig: oma's leiden zoektocht naar voedsel' (Ten eerste, 6 maart). Teleurstellend is dat vervolgens de helft van het artikel wordt ingeruimd voor het reactionaire onderbuikgevoel van de heer Midas Dekkers.

Dat vrouwen na de overgang een belangrijke rol hebben gespeeld bij het vinden van voedsel, gelooft Dekkers helemaal niet. Hij wil niet antifeministisch zijn, maar hij denkt niet dat de holenvrouw 'ook maar iets in te brengen had'.

Tegenover een wetenschappelijke studie wordt het 'geloof' van een gepensioneerde bioloog gezet. Jammer. Als ik geloofsbelijdenissen wil horen, ga ik wel naar de kerk.

Anita Vocht, Hoofddorp

Willem I

Een dankbaar Gent wil een standbeeld oprichten voor Willem I (Ten eerste, 5 maart). Maar het had niet veel gescheeld of Willem had de Belgen verslagen. En dan had-ie naar zijn standbeeld kunnen fluiten.

Toevallig las ik gisteren in het recent verschenen deel van Poesjkins Verzameld Werk dat tsaar Nicolaas I besloten had Willem, de schoonvader van zijn zuster Anna Paulowna, te hulp te snellen tegen de opstandige Belgische rebellen. Maar wat gebeurde? Toen zijn troepen eind november 1830 Warschau passeerden op weg naar de Nederlanden, brak daar een opstand uit. Pas in augustus 1831 werd die neergeslagen. Maar toen was het voor Willem al te laat.

Het is dus eigenlijk de schuld van de Polen dat we België kwijt zijn.

Frans Kok, Delft

Willem I (2)

De reportage 'Eerherstel voor Willem I' roept meteen een versje op dat ik leerde op de lagere school van Kortenaken (Hageland, Vlaams Brabant). Het zingt al vanaf midden jaren vijftig van de vorige eeuw in het hoofd rond van deze, nu in Nederlands Limburg wonende Vlaming: 'Wij willen Willem weg, wil Willem wijzer worden, wij willen Willem weer.'

Leo Vanmolkot, Oirsbeek

Filmtaal

Het artikel over de Nederlandse filmtaal (V, 5 maart) leert dat van de 14 citaten er zeker 5 als Bargoens te kwalificeren zijn. Dat houdt in dat van eenderde van de Nederlandse films het gebrek aan kwaliteit gecompenseerd wordt door platte taal.

Johan de Vries, Soest

Gummbah de film

De opsomming van een aantal willekeurige citaten uit Nederlandse films (V, 5 maart) bood mij een nieuw inzicht: vandaar het succes van een cartoon in de krant. De citaten vormen samen welhaast Gummbah de film.

Plaatsvervangende schaamte kreeg ik bij de gedachte dat deze serie voorgelegd wordt aan filmliefhebbers buiten Nederland. Plat volkje, die Hollanders! Goede reden om snel naar The Shawshank Redemption te gaan kijken (populair vanwege de fraaie citaten.) Of ik trek mijn T-shirt met 'I didn't do that!' maar weer eens aan (citaat van Kevin Spacey als seriemoordenaar John Doe in Seven, wanneer er een dode hond wordt gespot).

Arne van Mourik, Zeist

Micropenis

Naar aanleiding van het artikel in Wetenschap van 4 maart heb ik het zaakje nog maar eens opgemeten. Nu blijk ik in ontspannen toestand een 'micropenis' te hebben, vooral bij koud weer. Daar ben ik niet zo blij mee. Gelukkig wordt mijn gevoeligheid ondervangen, omdat ik niet weet in welk percentiel ik zit.

Paul Verhaagen, Hasselt (Ov.)

undefined

People's Paper

'Management by speech', 'in de slipstream', 'fishy gedrag'. Een greep uit de People's Paper van 5 maart.

Rien Schraagen, Bureau Heldertaal

undefined

Meer over