Simonis is mild kritisch

In haar overdenking tijdens de uitvaartdienst sprak de remonstrantse dominee Hudig: 'Toen Juliana bij het oecumenisch huwelijk van haar kleinzoon (prins Maurits in 1998, red.) ter communie ging, was dit niet een gril van een excentrieke oude dame....

Alle reden dus om kardinaal Simonis, indertijd ongelukkig met de gang van zaken, te vragen om een reactie op de dienst. Op weg naar de uitgang van de Nieuwe Kerk honoreert hij na enig nadenken het verzoek om zijn indruk in vijf woorden samen te vatten. Hij vond de dienst in de Nieuwe Kerk 'aansprekend, mooi, maar wat vlak'.

Toelichtend vond hij het moment van stilte het indrukwekkendst, maar de kerkdienst als geheel was hem 'te weinig orthodox'.

En: hij beluisterde wel de Vader en de Zoon. 'Maar', aldus Simonis, 'ik heb de Heilige Geest niet gehoord.'

Meer over