SGP morrelt aan de ‘ordening van God’

Steeds meer SGP-leden twijfelen aan het standpunt dat vrouwen geen volwaardig lid mogen zijn van de partij. Vooral de jongeren pleiten voor versoepeling....

Van onze verslaggeefster Sara Berkeljon

‘De Bijbel is in mijn leven het uitgangspunt. Wat ik daaruit haal, is dat het regeerambt is voorbehouden aan de man.’ Rudi Biemond is voorlichtster voor de SGP. Ze zou nooit lid willen worden van de partij waar ze al zeven jaar voor werkt. En SGP-vrouwen op kieslijsten? ‘Daar zou ik niet gelukkig van worden. Als een vrouw de politiek ingaat, kan ze niet bij haar gezin zijn.’

Biemond zou wel eens een uitzondering kunnen zijn. De SGP is in elk geval niet langer eensgezind over de ‘vrouwenkwestie’. Dat komt, zegt het bestuur, niet door vrouwenorganisaties als het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, dat met succes een proces aanspande. Het zijn de leden zélf die steeds vaker lijken te twijfelen aan het standpunt dat vrouwen geen volwaardig lid mogen worden van de partij.

Sinds januari teert de SGP door een subsidiestop –een direct gevolg van de rechterlijke uitspraak– in op de reserves. Als die opraken, zullen sympathisanten hun beurs moeten trekken. Voorlichter Menno de Bruyne is niet bang voor het leegraken van de partijkas: ‘Nergens wordt meer gegeven dan in de bible belt.’ Maar, waarschuwt hij: ‘Het zou niet goed zijn als de partij volledig afhankelijk zou zijn van giften.’

Het vonnis leidde volgens De Bruyne in eerste instantie tot ‘vervreemding en kwaadheid’ onder SGP’ers. ‘De houding van veel leden was: wij bepalen zelf wel wat wij doen. De Clara’s kunnen onze rug op. Wij hebben dat standpunt altijd gehad, en nu mag het ineens niet meer. We werden neergezet als een stelletje idioten.’

Maar De Bruyne erkent dat het vonnis de discussie in een stroomversnelling heeft gebracht. Er bleken steeds meer, vooral jonge, leden voorstander van versoepeling. Uit een onderzoek onder leden van de SGP-jongeren (SGPJ) bleek al in 2003 dat 57procent geen moeite heeft met een SGP-vrouw als Tweede Kamerlid. Meer dan de helft van de SGPJ-leden is vrouw.

De SGPJ speelt naar eigen zeggen ‘een voortrekkersrol’ in het huidige debat. Voorzitter Christian van Bemmel diende onlangs een voorstel in dat het voor meisjes mogelijk maakt bestuurlijke functies in de jongerenorganisatie te bekleden. Het hoofdbestuur van de moederpartij liet alvast weten dat daar inderdaad toestemming voor zal komen. Van Bemmel: ‘Ik hoop dat dit een opmaat is, en dat het bestuur deze goede lijn doorzet.’

In december leidde een conflict over ‘de vrouwenkwestie’ nog tot crisis in de partij. Het hoofdbestuur besloot dat lijstcombinaties met de ChristenUnie uit den boze waren in gemeenten waar die partij een vrouw verkiesbaar stelde. Die beslissing zou onvermijdelijk zetelverlies voor de SGP betekenen, en leidde tot groot verzet. Met internetacties werd gepoogd het tij te keren, en twee bestuursleden stapten op. Dat werkte. Het hoofdbestuur besloot de lijstcombinaties met de ChristenUnie toch toe te staan. ‘Dat is een verregaand compromis geweest’, zegt partijvoorzitter Wim Kolijn. ‘Het is, zeker voor de buitenwereld, een behoorlijke koerswijziging.’

Het compromis had tot gevolg dat op 7maart vijf vrouwen werden gekozen, die nu in gemeenteraden de ChristenUnie én de SGP vertegenwoordigen.

Onder hen Linda Horst(22), raadslid in Nijkerk. Het bevalt haar wel, tussen de SGP-mannen. ‘Ik hoorde er vanaf het begin helemaal bij. Het zal wel wat soepeler worden bij de SGP.’ Ook Marjan Bisschop, CU/SGP-raadslid in Sliedrecht, ziet het probleem niet. ‘Het was misschien even wennen voor mijn fractiebroeders, maar ik word als volwaardig lid beschouwd.’

Janie de Jong, sinds 1998 secretaresse van de Tweede–Kamerfractie van de SGP, moet aan een lidmaatschap nog steeds niet denken. De vrouwenorganisaties die zeggen op te komen voor haar belangen ervaart zij als intolerant. ‘Laat mij! Wat hebben zij erover te zeggen? Ik hecht veel waarde aan de ordening van God. Het is prima zoals het is.’

Meer over