SGP moet nu inburgeren of wegwezen

Nu de ophef over de bedreigingen en het onderduiken van Ayaan Hirsi Ali een beetje is weggeëbd, staat op de voorpagina een even schrijnend verhaal, nu over een Nederlandse vrouw, Riet Grabijn....

Groningen en Cees Wagemakers

Deze kon haar 'afvalligheid' alleen hebben vernomen vanuit de kerk - over geheimhouding gesproken. Als zij niet in het gareel ging lopen, liep haar baan gevaar. Ook deze druk hielp niet. De vrouw bleef trouw aan haar geweten. Enkele weken later kreeg zij op onduidelijke gronden ontslag. Verzet hiertegen was een brug te ver voor haar.

Het verschil zit hem in de dreiging met de dood die moslimvrouwen boven het hoofd hangt. In dit geval volgde 'slechts' sociale doodverklaring. Haar eigen familie en vrienden uit de kerk mochten geen contact meer hebben met de afvallige. Zij moest totaal genegeerd worden.

Ayaan Hirsi Ali noemt de islam een achterlopende cultuur. Achterlopend waarop? Onze eigen christelijke cultuur? Of die cultuur nu gereformeerd vrijgemaakt is of rooms-katholiek, in beide gevallen is de dwang en de dreiging groot. Beide richtingen zijn totalitair.

Er moeten toch juridische gronden zijn om de SGP te verbieden? Artikel 1 van de Grondwet wordt door de SGP afgeschaft.

Wie durft de aanklacht tegen de SGP aan? Of zijn we alleen moedig als het over buitenlanders gaat? Tegen het Nigeriaans bewind wordt een e-mail-handtekeningenactie ontketend na de ter dood veroordeling van een 'overspelige' vrouw. Gaat dit nu ook gebeuren voor Riet Grabijn?

Meer over