SGP mag niet langer vrouwen weigeren

DEN HAAG - De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) mag geen vrouwen meer weigeren op de kieslijsten en in vertegenwoordigende politieke functies. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vrijdag bepaald. Het Hof was de laatste strohalm van de SGP in de strijd om vrouwen te mogen weren in het parlement, de provinciale staten en de gemeenteraden.

De orthodox-christelijke partij betreurt de 'ingrijpende' uitspraak, die het passief kiesrecht voor vrouwen ook in de SGP dichterbij brengt. De partij verzet zich daar al sinds de oprichting tegen. In het beginselprogramma stelt de SGP dat 'de opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomt uit een revolutionair emancipatiestreven en strijdt met de roeping van de vrouw.' Op basis van bijbelteksten komt de SGP tot de conclusie dat 'de man het hoofd van de vrouw is'.

SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen vindt dat de uitspraak diep ingrijpt in het democratische proces van zijn partij. 'Wij vinden dit nu eenmaal. Wij leggen dit niet aan anderen op. Die interne opvatting wordt ons nu onmogelijk gemaakt door ingrijpen van buiten.'

Een partijwoordvoerder vreest dat nu ook de vrijheid van andere christelijke organisaties en kerken in het gedrang komt. 'De uitspraak komt erop neer dat het gelijkheidsbeginsel zo absoluut wordt gemaakt dat andere klassieke en religieuze vrijheden erdoor worden weggedrukt.'

De SGP diende in 2010 een klacht in bij het EHRM. De Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, had de staat aangespoord maatregelen te nemen die de SGP ertoe zou brengen het passief kiesrecht aan vrouwen toe te kennen. De Hoge Raad was van mening dat de SGP-opvatting in strijd is met de Grondwet en het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties.

Nu er twee jaar later een uitspraak is, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat minister Liesbeth Spies met vakantie is. 'Wij bestuderen de uitspraak,' laat een woordvoerder weten. Een inhoudelijke reactie van minister Spies volgt later.

PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen heeft inmiddels Kamervragen gesteld aan minister Spies en verwacht dat zij de SGP tot stappen dwingt. Heijnen wil dat bij de eerstvolgende verkiezingen na die van 12 september 2012 daadwerkelijk vrouwen op de SGP-lijsten komen te staan.

'Wij zijn hartstikke blij', zegt Anniek de Ruijter van het Clara Wichman-instituut, dat al jaren procedeert tegen de SGP-stellingname. 'De staat moet nu wat doen. Ik hoop dat partijen worden verplicht op iedere lijst evenveel mannen als vrouwen te hebben, zoals in België en Frankrijk.'

undefined

Meer over