Serviërs getuigen van slachtpartij Moslim-mannen nabij Bratunac

Bosnische Serviërs hebben uit wraak vierduizend Moslim-gevangenen uit Srebrenica gedood. Dit heeft het Britse dagblad The Independent vrijdag gemeld op basis van getuigenissen van inwoners van Bratunac, waar de slachtpartij zou hebben plaatsgevonden, en van Ljubovija, een stad net over de grens in Servië....

Van onze buitenlandredactie

AMSTERDAM

Een Servische vrouw zei met eigen ogen te hebben gezien dat op een speelplaats, waar de meeste executies plaatsvonden, het bloed tot de knieën reikte.

Een andere vrouw vertelde dat van de moordpartijen geen geheim werd gemaakt. Haar zwager, een Bosnisch-Servische soldaat, vertelde haar dat afgelopen maandag al 1600 mannen werden gedood. 'Ze zeiden dat ze haast hadden. Daarom schoten ze de meeste mannen dood. Alleen oorlogsmisdadigers naar wie ze al jaren op zoek waren, sneden ze de keel af', vertelde ze.

De getuigen noemden dezelfde plaatsen waar de slachting plaatsvindt: de speelplaats en een school. Voorheen was steeds sprake van een voetbalstadion waar de Moslim-mannen gevangen gehouden zouden worden.

De Bosnische Serviërs hebben steeds verklaard dat de mannen - over het juiste aantal bestaat nog steeds onduidelijkheid - werden ondervraagd in verband met oorlogsmisdaden die zij zouden hebben gepleegd.

Anderen getuigen meldden bij Bratunac een vrachtwagen vol lijken te hebben gezien. Een graafmachine was bezig een groot gat te graven, waarschijnlijk een massagraf.

Medewerkers van het Rode Kruis, internationale hulporganisaties en buitenlandse journalisten hebben nog steeds geen toegang gekregen om de naar schatting vier gevangenkampen te bezoeken. Het grootste daarvan ligt waarschijnlijk in Bratunac.

De Bosnisch-Servische autoriteiten hebben beloofd dat het Rode Kruis de gevangenkampen mag bezoeken zodra de veiligheidssituatie dat toelaat. Mensenrechtenorganisaties vrezen echter dat dan niet meer precies kan worden vastgesteld wat er is gebeurd.

Een voormalige VN-commissie van onderzoek naar oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië zegt in een verklaring dat er gegronde redenen zijn voor de vrees dat de niet-Servische bevolking van Srebrenica het slachtoffer is geworden van afschuwelijke oorlogsmisdaden.

De commissie wees erop dat de Bosnische Serviërs, die deze Moslim-enclave vorige week innamen, zich in 1992 schuldig hebben gemaakt aan gruweldaden bij de verovering van Prijedor in het noordwesten van Bosnië.

In deze commissie van vier zat ook de Nederlandse emeritus-hoogleraar internationaal en humanitair recht Frits Kalshoven. De commissie verzamelde destijds materiaal voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.

Meer over