Servië had ‘Srebrenica’ moeten beletten

Het Internationaal Gerechtshof heeft maandag geoordeeld dat Servië niet direct verantwoordelijk is voor genocide in Bosnië tijdens de oorlog van 1992 tot 1995....

Het VN-hof achtte Servië wel schuldig aan het verzuimen van de plicht genocide te voorkomen. Belgrado heeft volgens het Internationaal Gerechtshof niets gedaan om de massamoord door Bosnische Serviërs op ruim zevenduizend Bosnische Moslimmannen in 1995 in Sebrenica te beletten. Servië moet de hoofdverdachte, generaal Mladic, zo snel mogelijk uitleveren aan het Joegoslavië-Tribunaal.

In 1993 heeft Bosnië het Internationaal Gerechtshof verzocht een oordeel te geven over de vraag of Servië in Bosnië genocide pleegde; Bosnië hoopte zo een einde te maken aan de etnische zuiveringen in het land. Veertien jaar later oordeelt het VN-hof dat Bosnische Moslims in de eerste helft van de jaren negentig in Bosnië systematisch het slachtoffer werden van onder meer marteling en verkrachting, en dat in Srebrenica genocide is gepleegd.

Niet bewezen is volgens het Hof dat dit gebeurde op bevel van Belgrado. Hoewel duidelijk is dat Servië de Bosnische Serviërs in die jaren financieel en logistiek steunde, is het volgens de president van het Hof, Rosalyn Higgins, niet bewezen dat Belgrado de intentie had de Moslimbevolking uit te roeien. Bij genocide moet een vooropgezet plan worden aangetoond.

Het Internationaal Gerechtshof, dat meesttijds oordeelt over grensconflicten tussen staten, deed maandag voor het eerst uitspraak in een zaak waarin een staat een andere staat had gedaagd op basis van de genocideconventie. Dat internationale verdrag uit 1948 heeft als doel een herhaling van de holocaust te voorkomen.

Servië is blij dat een pijnlijke veroordeling voor genocide is afgewend. Ook haalt dit vonnis een streep door de miljarden aan schadevergoeding die Bosnië van Servië had kunnen eisen.

De president van Servië, de pro-westerse Boris Tadic, zei dat het parlement zo snel mogelijk de misdaden in Srebrenica moet veroordelen. ‘Voor ons allen is het moeilijkste deel van het vonnis dat waarin staat dat Servië niet alles heeft gedaan om genocide te voorkomen.’

Meer over