nieuwsairbnb

Servicekosten Airbnb in strijd met wet, huurders kunnen geld terugvragen

Nederlandse huurders die via Airbnb een vakantiehuis boeken, hoeven daarvoor geen servicekosten te betalen. Het verdienmodel van Airbnb om bij zowel verhuurder als huurder bemiddelingskosten in rekening te brengen is in strijd met de Nederlandse wet.

Marcel van Lieshout en Hessel von Piekartz
Toeristen met rolkoffers in het centrum van Amsterdam. Rolkoffers zijn een van de problemen van het toenemende Airbnb-toerisme in de hoofdstad.  Beeld ANP
Toeristen met rolkoffers in het centrum van Amsterdam. Rolkoffers zijn een van de problemen van het toenemende Airbnb-toerisme in de hoofdstad.Beeld ANP

Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald in een procedure die is aangespannen door een klant die tussen 2016 en 2018 zeven vakantiewoningen, in binnen- en buitenland, huurde via Airbnb. Het onlineplatform moet de man in totaal 470,13 euro aan servicekosten terugbetalen omdat het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het bedrijf niet als een soort makelaar kan werken namens de verhuurder én de huurder.

De uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter is weliswaar privaatrechtelijk – een kwestie tussen de klager en het bedrijf Airbnb – maar heeft in potentie verreikende gevolgen. In principe kunnen nu , als het aan de kantonrechter ligt, ook andere huurders terugbetaling van servicekosten opeisen. In Nederland vraagt Airbnb gemiddeld 3,6 procent van de totale verhuurprijs aan bemiddelingskosten aan verhuurders en 15 procent aan huurders.

In de uitspraak ligt wel besloten dat huurders enkel kosten tot drie jaar terug kunnen terugvorderen. ‘Airbnb heeft aangevoerd dat het gevolgen kan hebben voor hun bedrijfsvoering, maar daar gaan wij niet over’, zegt de Amsterdamse persrechter Caspar Inden.

Airbnb is het niet eens met de Amsterdams rechter. ‘De uitspraak gaat in tegen Europese regels.’ Daarmee doelt het bedrijf op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in december vorig jaar, waarin werd geoordeeld dat het geen verhuurbedrijf of klassieke makelaar is. De verhuursite zegt enkel een ‘platform’ te bieden waarop huurder en verhuurder direct met elkaar in contact kunnen komen. ‘We zijn geen makelaar en onderhandelen niet tussen de twee partijen.’

Iers recht

Maar die kwestie speelde volgens persrechter Inden geen rol. Dat gold ook voor het verweer van Airbnb dat het bedrijf volgens Iers recht opereert. Inden: ‘Het Ierse recht is in deze zaak niet van betekenis. Wij hebben hier onze eigen wettelijke regelgeving op het gebied van bemiddelingskosten. De manier waarop Airbnb dat doet, is in strijd met het Burgerlijk Wetboek.’

De wet bepaalt dat het niet is toegestaan dubbele bemiddelingskosten te innen bij de verhuur van woonruimte. Tijdens de procedure werd duidelijk dat Airbnb niet overal ter wereld hetzelfde verdienmodel toepast. Zo rekent het bedrijf in China alleen bemiddelingskosten aan de verhuurder.

Nicolaas Huppes, de raadsman van de klager, denkt niet dat Airbnb het gewraakte verdienmodel snel wil of zal wijzigen. Ook al kunnen, op basis van de uitspraak van deze kantonrechter, ook andere huurders betaalde servicekosten terugvorderen. Huppes: ‘Dat er nu voor iedereen een pot met goud lonkt is niet gezegd. Iedereen moet zelf aannemelijk maken dat er ten onrechte servicekosten zijn betaald. Alleen al aan griffierecht voor zo’n procedure ben je 81 euro kwijt.’

Airbnb onderstreept dat het oordeel van de rechtbank geen precedent vormt voor toekomstige uitspraken. De woordvoerder wijst daarnaast op twee eerdere uitspraken van rechters in Utrecht en Rotterdam waar ‘vergelijkbare claims’ niet werden gehonoreerd. Het bedrijf gaat dan ook in beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank.

Meer over