Serie Rauw op je dak portretteert kinderen

Alex wordt gepest omdat hij aan ballet doet. Nu doet hij ook aan waterpolo omdat zijn moeder denkt dat dat een stoerdere sport is....

Alex is één van de zes kinderen die geportretteerd worden in de serieRauw op je Dak. In de eerste week van de kerstvakantie zendt de IKONdagelijks een korte documentaire uit over een kind tussen de 10 en 15 jaar.Alle zes zijn ze op een keerpunt in hun leven beland. Zoals het meisje datvoor het eerst weer contact heeft met haar biologische familie en eenmeisje dat met haar ouders en zusje naar Dubai verhuist.

In deze niet-alledaagse gebeurtenissen komen alledaagse thema's naarvoren: scheiding, pesten, vriendschap en familierelaties. Het zijnportretten van de kinderen zelf en hun belevingswereld, hun ouders enbegeleiders komen nauwelijks aan het woord. Soms filmen ze zelf en gevenze hun nuchtere commentaar.

'Mijn voogd', legt Pieter uit, die in een internaat woont. 'Die regeltmijn leven.' De kinderen blijven niet hangen inij hun problemen, maar latenhun oplossingen en ideeën merken.

Ze zijn op een leeftijd dat ze nadrukkelijk hun eigen keuzes beginnente maken. Dan blijkt hoeveel veerkracht ze hebben.

Zo heeft Jolieke (12) het zwaar te verduren gehad: haar vader is achtjaar geleden overleden, maar ze lijdt ook nog aan een chronischeimmuunziekte waardoor ze vaak naar het ziekenhuis moet voor een infuus. Zezwaait uit een reuzenrad naar haar overleden vader in de hemel.

Joëlle gaat met haar ouders verhuizen naar Dubai. Tranen bij hetafscheid nemen van haar klas, ook bij de jongens. 'Nu weet ik watvriendschap is.' (IvH)

Rauw op je dak, 26 tot en met 31 december, dagelijks rond 10.45 uurbij Z@pp, Nederland 3.

Meer over