Media inKenia

Sensatie in Kenia: rechter wijst president op wet

Keniaanse media zijn opgewonden omdat een opperrechter meer vrouwen in het parlement eist, want dat staat in de grondwet, constateert onze correspondent Mark Schenkel.

Opperrechter David Maraga. Beeld Hollandse Hoogte / AFP
Opperrechter David Maraga.Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Hij is geheelonthouder en brengt zijn vrije tijd graag door in een bijbelkring van de zevendedagsadventisten, maar tijdens kantooruren zorgt de 69-jarige David Maraga voor spektakel. ‘Sensationeel’, ‘schokkend’ en ‘historisch’, zijn wat van de woorden waarmee de media in Kenia Maraga’s jongste daad omschrijven.

Als voorzitter van het Hooggerechtshof is Maraga de opperrechter van Kenia. En wat doet de beste man in deze hoedanigheid dan precies waardoor hij zulke sterke reacties losmaakt? Nou, hij volgt de letter van de wet.

In een brief van 21 september aan president Uhuru Kenyatta wijst Maraga er droogjes op dat het Keniaanse parlement voor minstens eenderde uit vrouwen moet bestaan.

Maraga baseert zich hierbij op de moderne grondwet die in 2010 per referendum werd goedgekeurd door de Keniaanse bevolking. Aangezien tien jaar na dato nog altijd minder dan een kwart van de 486 volksvertegenwoordigers vrouw is, moeten het huis van afgevaardigden en de senaat volledig worden ontbonden en opnieuw worden gekozen – was getekend, David Maraga.

Een ‘bombshell’, noemt de Keniaanse krant The Star Maraga’s advies, dat tot stand kwam nadat er bij het Hooggerechtshof zes petities waren ingediend met het verzoek nou eindelijk eens werk te maken van de parlementaire vrouwenkwestie.

Maar eigenlijk mag het geen verrassing heten dat Maraga de wet consequent toepast: in 2017 al verklaarde hij wegens onregelmatigheden de herverkiezing van president Kenyatta ongeldig, een staaltje onafhankelijke rechtspraak dat nog nooit was vertoond in Afrika, een regio waar rechters maar al te vaak in de zak zitten van de machthebbers.

Kenyatta won in een nieuwe stembusronde alsnog, terwijl Maraga en zijn collegarechters anonieme bedreigingen ontvingen. In een reactie op de bedreigingen toonde Maraga zich vastberaden: ‘Wij zijn bereid de ultieme prijs te betalen voor het beschermen van de grondwet.’

Zijn al net zo principiële opvatting over vrouwenrechten levert Maraga nu lof op van vrouwen die zich ergeren aan de conservatieve reflexen in de Keniaanse cultuur. Jerotich Seii, een politiek analist, zei afgelopen week tegenover tv-zender KTN dat zij haar petje afneemt voor ‘de held’ Maraga.

In een open brief op de website van een andere grote zender, Citizen, verklaren meer dan tien vrouwenorganisaties zich ‘solidair’ met Maraga in het streven naar een Kenia waarin ‘alle burgers, inclusief vrouwen’ volwaardige kansen krijgen. Dat er nog de nodige winst valt te behalen, blijkt uit het feit dat in Kenia relatief nog minder vrouwen in het parlement zitten dan in buurlanden als Oeganda en Ethiopië.

Toch lijkt de kans klein dat de Keniaanse vrouwen hun zin krijgen. President Kenyatta staat niet te springen om het huidige parlement, waarin zijn partij verreweg de grootste is, te ontbinden. Hij heeft bovendien nog een appeltje te schillen met Maraga, sinds die hem in 2017 dwarsboomde.

En zelfs al komen er nieuwe parlementsverkiezingen, dan garanderen die niet dat Kenia genoeg vrouwelijke afgevaardigden krijgt, merkt de krant Daily Nation op. De grondwet bevat dan wel een gender rule, er bestaat geen aanvullende wet die expliciet eenderde van de zetels reserveert voor vrouwen. Een bindend vrouwenquotum moet eerst worden goedgekeurd door het parlement – door overwegend mannen, dus.

Meer over