Selectie mag via IVF voor stamcellen

Ouders mogen van de Gezondheidsraad via in vitro fertilisatie (ivf) een donorbaby selecteren, waarvan het navelstrengbloed een levensbedreigende ziekte bij een broertje of zusje kan genezen....

IVF maakt het mogelijk embryo’s te onderzoeken en te selecteren op talloze erfelijke eigenschappen, vóór plaatsing in de baarmoeder. Het voordeel van deze selectie boven de gewone zwangerschapstesten is dat een abortus niet nodig is. De Gezondheidsraad pleit niettemin voor grote terughoudendheid bij de nieuwe mogelijkheden.

De Raad wil selectie toestaan als de stamcellen van de toekomstige baby – verkregen uit het navelstrengbloed – reeds geboren familieleden kunnen genezen van dodelijke ziekten als leukemie. Er mogen dan geen twijfels bestaan over de ‘intentie en het vermogen van de ouders om het kind zorg te geven en op te voeden’, aldus de Gezondheidsraad.

De Raad acht ook de negatieve selectie van embryo’s aanvaardbaar, als de kans aanwezig is dat het kind later aan een ernstige aandoening zal leiden. Dat geldt ook voor het geval het kind zelf de ziekte niet heeft, maar als drager het wel door kan geven aan eventueel nageslacht.

De Raad keurt de selectie van embryo’s op niet-medische gronden – bijvoorbeeld op grond van geslacht - af.

Op dit moment is het onderzoek en de selectie van embryo’s in Nederland alleen toegestaan in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De Raad adviseert de opening van een tweede centrum. Jaarlijks laten ongeveer honderd vrouwen ivf-embryo’s onderzoeken, maar volgens de Raad zou de werkelijke behoefte ‘driehonderd of meer patiënten kunnen bedragen’.

Meer over