Seksschandaal in r.k. kerk VS veel groter dan gedacht

De omvang van het seksschandaal in de rooms-katholieke kerk in de Verenigde Staten is groter dan tot dusver bekend. De katholieke kerk heeft 218 priesters uit hun positie ontheven wegens beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen, 34 zijn in dienst van de kerk gebleven....

Daaruit blijkt dat sinds de jaren zestig ten minste 850 priesters zijn beschuldigd van seksueel wangedrag jegens minderjarigen. Meer dan 350 van hen zijn voor 2002 uit hun functie ontheven. Deze cijfers, die aanzienlijk hoger zijn dan de feiten die tot nu toe bekend waren, wijzen niet alleen op de omvang van het schandaal , maar ook op het gebrek aan betrouwbare gegevens over seksueel misbruik in de kerk, schrijft de krant. Volgens kerkelijke functionarissen maakt het bestaan van onafhankelijke diocesen dit onmogelijk.

Daarom heeft de Washington Post alle 178 bisdommen aangeschreven. Daarvan reageerden 96 wel en 82 niet. Over de tweede groep bisdommen verzamelde de krant informatie op basis van bisdombladen, websites van bisdommen en plaatselijke kranten.

Deze week komen bijna driehonderd Amerikaanse bisschoppen in Dallas bijeen om te spreken over de koers van de kerk jegens priesters die zich aan misbruik hebben schuldig gemaakt.

Een bisschoppelijke commissie stelt voor dat priesters hun werk mogen blijven doen als ze zich slechts een keer schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik , psychologische behandeling hebben ondergaan en geen pedofiel zijn.

Meer over