Seks, drugs en staatsgeheimen

Seksuele uitspattingen van politici zijn sappig. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat Peter R. de Vries in zijn uitzending afgelopen zondag over de gevonden diskettes met geheime informatie van de Regionale Inlichtingen Dienst Rijnmond veel aandacht besteedde aan de aantijgingen aan het adres van Pim Fortuyn....

De politieke angel van de onthullingen van Peter R. de Vriesschuilt echter niet in de seksschandalen. De angel schuilt ookniet in de onzorgvuldigheid van de betrokken RID-medewerker diezijn diskettes in een lease-auto heeft achtergelaten. Dat is stomen pijnlijk, maar kan worden afgedaan als een individuele fout.Fundamenteler is de kwaliteit van de informatie van de geheimedienst. De RID blijkt het controleren van informatie niet zo nauwte nemen. Je moet een goed verhaal niet doodchecken. Debetrouwbaarheid van de informant over de seksuele praktijken vanFortuyn wordt niet beoordeeld. Een voormalig gewestelijkvoorzitter van de PvdA die voor Fortuyn de minderjarigen geregeldzou hebben, ontkent de beschuldiging glashard. Ook de beweringdat Ferry Hoogendijk (in 2002 kandidaat voor de LPF bij de TweedeKamerverkiezing) ontslag moest nemen bij Elsevier, omdat hij geldhad aangenomen van een oliemaatschappij, is zonder verderenavraag opgeschreven. Hoogendijk kwam al jaren voor zijn ontslagin opspraak omdat hij commissaris was bij Gulf. Nou maar hopendat van de AIVD afkomstig bewijsmateriaal dat tegenwoordig inrechtzaken mag worden gebruikt minder broddelwerk is.

Een andere kwestie is de bemoeienis met de politiek. VolgensAIVD-kenner Roger Vleugels is onderzoek naar politieke partijeneen doodzonde. 'Als het wel gebeurt, zijn daar veelhandtekeningen voor nodig.' (NRC, 9 december). De RID heeft nietalleen de criminele antecedenten onderzocht van kandidaten (daaris niets mis mee), maar ook onderzoek gedaan naar mogelijkmachtsmisbruik van PvdA-politici bij het doordrukken van eenfusie in het onderwijs. Vervolgens heeft de RID deze informatieniet doorgespeeld aan justitie, maar aan de pers en aan D66. Dehoop was (tevergeefs) dat D66 de vuilePvdA-was zou buitenhangen.Zo bestudeert de RID niet alleen politici, maar bedrijft zepolitiek.

Bij de rechtzaak tegen Outman Ben A., de tolk van de AIVD diewordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen, bleek al eerderdat de doodzonde van Vleugels niet uitzonderlijk is. In eene-mail aan een vertrouweling van de Arabisch Europese Ligaschreef Outman Ben A.dat is: 'gebleken dat er een belangrijkefiguur is binnen de A..L die ruimtes voor vergaderingen van dezeorganisatie regelt en alle info (notulen e.d.) doorspeelt aan deM..khabarat'. Mukhabarat is het Arabische woord voor 'geheimedienst. Het zou gaan om een tolk Arabisch uit Tilburg. Ze hadzich na de oprichting aangemeld en was zelfs in het bestuuropgenomen. Ze beheerde de portefeuille Arabische cultuur. Ookzouden vergaderingen en telefoons zijn afgeluisterd.

De AEL was een beweging die in de parlementaire democratiewilde werken. Ze stelde zich niet ten doel om de NederlandseStaat omver te werpen. Dus is de vraag: hoeveel handtekeningenzijn voor deze operatie nodig geweest en wie heeft ze gezet?

Na de moord op Theo van Gogh schreef ik een column dat hetjammer was dat de AEL geen succes is geworden. Het is beter alsde onvrede onder Marokkaanse jongeren een stem krijgt binnen hetpolitieke systeem dan daarbuiten. Militante politiek alsalternatief voor religieuze radicalisering. Nu blijkt dat de AIVDaan de ondergang van de AEL actief heeft meegewerkt. Volgens deTelegraaf ontpopte de infiltrante van de AIVD zich tot een wareMata Hari. Zij zou verschillende leden van het bestuur hebbenverleid en veel informatie hebben doorgespeeld. De infiltratieleidde tot een breuk in het bestuur en de AEL is inmiddels uitNederland vertrokken. De tolk weigert elk commentaar. 'Ze zijnparanoïde bij de AEL, ik wil niets met ze te maken hebben',aldus de tolk in de NRC. Maar dat je paranoïde bent, wil nietzeggen dat je niet in de gaten wordt gehouden.

Door de angst voor terreur heeft de AIVD vrij spel gekregen.Dat is gezien de onthullingen over Rotterdam en de AEL geen goedidee. Wie zich niet hoeft te verantwoorden kan straffeloos foutenmaken. Paranoia verdrijf je alleen met openheid. Reageren?pieterhilhorst.volkskrantblog.nl

Meer over