Secretaris-generaal neemt directeur IND in bescherming

Secretaris-generaal J. Suyver, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, heeft het maandag opgenomen voor zijn in opspraak geraakte directeur H....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Bedrijven die voor de IND werken, zijn tegelijk sponsor van de voetbalclub Door Samenspel Overwinnen (DSO) in Zoetermeer. Nawijn is voorzitter van die vereniging.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft het afgelopen jaar slecht gedraaid, niet alleen door een golf van asielaanvragen. De ene reorganisatie werd op de andere gestapeld en de dienst raakte ontregeld.

In een brief aan de ongeveer dertienhonderd ambtenaren bij de IND ontkent Suyver de gang van zaken niet. Hij zegt zich 'ernstig te hebben gestoord' aan de manier waarop die naar buiten is gebracht.

De secretaris-generaal zegt dat het in de top van het ministerie bekend was dat bedrijven die voor de IND werken, tegelijk sponsor zijn van Nawijns club. Die activiteiten zijn bekend en 'gebonden aan heldere criteria'. Er is volgens de brief geen enkele reden om de twijfelen aan de integriteit van Nawijn.

Het beeld dat ambtenaren schetsen over de gang van zaken bij de dienst vindt Suyver buiten proportie. Volgens hem is de werklast bij de IND enorm. 'Een aantal gesignaleerde knelpunten kon niet uitblijven en is mij bekend', aldus de secretaris-generaal.

Dat de problemen door ambtenaren naar buiten worden gebracht, betreurt Suyver. Volgens medewerkers van de IND is er geen andere weg omdat top en middenmanagement geen kritiek kunnen hebben. Suyver ontkent dat.

De dienstcommissie (ondernemingsraad) van de IND heeft van directeur Nawijn eveneens de verzekering gehad dat binnen de organisatie kritiek mogelijk moet zijn 'zonder angst voor represailles', aldus een maandag gepubliceerd verslag van de dienstcommissie.

De commissie heeft de verzekering gehad dat de kwaliteit van het middenmanagement, dat volgens IND-ambtenaren, soms heel zwak is, wordt verbeterd. Ook daar konden ambtenaren soms niet met kritiek terecht uit angst dat de produktiecijfers niet worden gehaald.

Meer over