Schwietert is na fraude ook geen doctor meer

Charl Schwietert, die wegens een leugen over zijn diploma's in 1982 als staatssecretaris moest aftreden, is opnieuw in opspraak gekomen omdat hij gefraudeerd zou hebben om zijn doctorstitel te krijgen....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Diezelfde leugen, over een nooit behaald doctoraal politicologie, werd hem in 1982 fataal. Nadat hij vijf dagen staatssecretaris van Defensie was geweest, moest hij aftreden omdat hij ten onrechte drs. op zijn visitekaartje vermeldde.

In 1994 sloeg hij terug. Hij promoveerde aan de universiteit in Salt Lake City op een dissertatie over imagobeschadiging. Hij heeft van dat onderwerp zijn specialiteit gemaakt en adviseert bedrijven over de manier waarop zij op onverwachte crises moeten reageren.

Ook dat proefschrift was omstreden. Volgens de Nuffic, de organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, was de universiteit waar Schwietert promoveerde niet meer dan een soort operette-instelling en was ook het proefschrift onder de maat. Schwietert reageerde woedend.

Nu is er dus weer een affaire. Al enige weken bestookt een in Amerika wonende Nederlander de Nederlandse pers met berichten dat de Hawthorne University een aanklacht tegen Schwietert heeft ingediend, omdat hij daar ten onrechte zou hebben gezegd dat hij een Nederlands doctoraaldiploma heeft. Maar ook die tipgever is niet eerlijk over zijn achtergrond. De Amerikaanse instelling waar hij zegt te werken, heeft nog nooit van hem gehoord.

Een geïrriteerde woordvoerster van de Hawthorne University ontkent ooit een aanklacht tegen Schwietert te hebben ingediend. Na een tip over valse diploma's is hem gevraagd of zijn papieren deugden. Schwietert heeft toegegeven dat die niet helemaal klopten. De universiteit heeft hem daarop gevraagd zijn titel in te leveren en daarmee is de zaak afgerond. 'Die arme man heeft al genoeg geleden door alles wat de Nederlandse pers hem aandoet', aldus de woordvoerster.

Schwietert was niet voor commentaar bereikbaar. Zijn vrouw weet niet of de lezing van de universiteit klopt.

Meer over