'Schuldproblemen dreigen ook voor centrale banken'

Na huishoudens, overheden en banken dreigen ook de centrale banken in grote schuldproblemen te raken. Zij moeten alle gaten dichten, waardoor ze zelf nu de schulden opeenstapelen en hun balansen hebben moeten opblazen. Ook zij moeten een keer schoon schip maken.

VAN ONZE VERSLAGGEVER PETER DE WAARD

AMSTERDAM - Hiervoor waarschuwt de BIB (Bank voor Internationale Betrekkingen) in Basel in het nieuwste jaarverslag. De BIB wordt wel de centrale bank van de centrale banken genoemd. De centrale banken dreigen van redder nu zelf slachtoffer te worden van de crisis. 'De centrale banken zijn gedwongen om overal als reddende engel op te treden', stelde algemeen-directeur Jaime Caruana afgelopen weekeinde op de jaarvergadering van de BIB.

Centrale banken hebben op ongekende schaal monetair moeten stimuleren - het aanzetten van de geldpers - om vraaguitval bij de huishoudens te voorkomen en bedrijven te laten investeren. Daarnaast hebben ze liquiditeit moeten verschaffen aan banken die zelf niet meer op de kapitaalmarkt terecht konden. Verder hebben ze de overheden moeten helpen bij het financieren van de tekorten door de rente laag te houden.

Ook de centrale banken zullen hun balansen op orde moeten brengen, aldus Caruana. Hij keert zich tegen het pleidooi van politici en economen voor verdere monetaire stimulering.

De BIB wijst er op dat de drie sectoren vastzitten in een vicieuze cirkel. Omdat de overheden bezuinigen, krijgen de huishoudens en bedrijven minder geld. Die moeten hun schulden afbetalen waardoor de groei verder afneemt. Huishoudens en bedrijven gaan vaker failliet omdat ze te grote schulden hebben bij de banken. De banken op hun beurt verlenen minder krediet zodat bedrijven vaker failliet gaan. Verder moeten overheden de in problemen geraakte banken helpen met nieuw kapitaal. Maar daardoor nemen de tekorten van de overheden toe waardoor de banken het vertrouwen van de financiële markten verliezen en nog meer kapitaal nodig hebben.

Deze cirkel kan volgens de BIB alleen worden doorbroken door nieuwe ingrijpende regelgeving zoals de strikte standaard van Basel 3 waarbij banken worden verplicht veel meer kapitaal te houden. De BIB is voorstander van een centrale toezichthouder op het bankwezen in de eurozone.

undefined

Meer over