Schouwburgdirecteur:beperk kunstclubs

VAN ONZE VERSLAGGEVER

AMSTERDAM - Nederland heeft te veel kunstgezelschappen. Zo kan bijvoorbeeld Het Nationale Ballet verdwijnen. Dat slokt het grootste deel van de subsidie voor dans op, terwijl het aantal uitvoeringen 'minimaal' is. Ballet kan beter worden 'ingevlogen' uit Parijs of Sint-Petersburg.

Dit schrijft Melle Daamen, directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam en lid van de Raad voor Cultuur, zaterdag op persoonlijke titel in een opiniestuk in NRC Handelsblad. Daamen vraagt zich ook af waarom er niet meer internationale samenwerking is tussen kunstinstellingen.

De kritiek is opmerkelijk: Daamen is een ingewijde in de kunst en bekleedde tal van functies in de culturele sector. Volgens hem zijn veel collega's het met hem eens.

Daamen stelt dat er bij de laatste bezuinigingsronde van de toenmalige staatssecretaris van Cultuur, Halbe Zijlstra (VVD), te weinig is gekozen waarvoor de overheid echt staat. Daamen in zijn opiniestuk: 'Moeten wij, gezien de globalisering bijvoorbeeld, vasthouden aan het in eigen huis hebben van alle kunstsectoren, zoals opera, ballet, film, op het hoogste niveau?' Volgens hem kunnen de vele toneel-, muziek- en dansgezelschappen hun gemaakte voorstellingen 'amper spelen'.

Minister Bussemaker van Cultuur wilde dit weekeinde niet ingaan op deze 'knuppel in het hoenderhoek', zoals Daamen zijn eigen stuk noemt. Volgens haar woordvoerder komt zij mogelijk nog vandaag met een reactie.

undefined

Meer over