School moet afhakers aanmelden bij gemeente

Scholen worden verplicht jongeren tussen 16 en 23 jaar die zonder diploma van school gaan, te registreren en aan te melden bij de gemeente....

Het voorstel is de uitwerking van een plan om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Het plan wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken. Volgens een schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verlaten jaarlijks 35 duizend jongeren zonder 'erkend-minimumdiploma' het onderwijs.

Adelmund maakt zich hierover grote zorgen omdat een deel van deze jongeren geen werk vindt en daarom volgens haar een grote kans maakt 'af te glijden naar de zelfkant van de samenleving of in de criminaliteit te belanden'. 'De samenleving maakt vervolgens hoge kosten om deze groep op te vangen, te begeleiden of de effecten van het gedrag van deze groep te compenseren.'

Ze is van mening dat de registratie van schoolverlaters nu nog veel te wensen overlaat. Daarom is het moeilijk op tijd actie te ondernemen. Scholen en gemeenten moeten samen plannen maken om schoolverlaters terug te halen naar school. Ook werkgevers die voortijdige schoolverlaters in dienst nemen, moeten hierbij worden betrokken.

Ter stimulering van deze samenwerking stelt Adelmund 54 miljoen gulden ter beschikking aan de 25 grote en middelgrote steden. De omliggende regio's krijgen 7 miljoen. Het CDA noemt dit 'te gek voor woorden' omdat de problematiek ook speelt op het platteland. 'De grote steden krijgen al zoveel', aldus CDA-kamerlid A. Mosterd.

Meer over