School berispt vanwege geven te weinig lessen

Een scholengemeenschap in Roermond is op de vingers getikt omdat ze te weinig les heeft gegeven. De school moet voortaan voldoen aan de wettelijke eis van ten minste zevenhonderd klokuren les in een examenjaar....

Van onze verslaggever Robin Gerrits

De school moet ouders vooraf beter informeren over de lestijd en beter zorgen voor vervanging bij lesuitval. Volgens de Landelijke Klachtencommissie (LKC) heeft het Bisschoppelijk College Broekhin in het schooljaar 2004/2005 ten minste 51 lesuren te weinig gegeven aan de eindexamenleerlingen van vmbo-t. In plaats van de door de school opgegeven 713,5 klokuren komt de LKC op 662,5 uren.

Pierre Diederen, vader van een voormalig vmbo-t-leerling en indiener van de klacht, claimt dat er nog minder uren zijn gegeven. Hij maakte een gedetailleerde opsomming van het schooljaar van zijn dochter en kwam alles bij elkaar op nog geen vijfhonderd klokuren. ‘Ik vind dat kwalijk. Niet alleen omdat ik nu zelf voor een deel haar examentraining heb moeten doen, maar ook omdat ik vind dat scholen kinderen niet zo maar te pas en te onpas kunnen loslaten.’

De LKC verklaarde een deel van de klacht ongegrond vanwege verschil van mening over wat ‘onderwijstijd’ precies is. Het is de eerste keer dat een klacht over onderwijstijd van een ouder is gehonoreerd. De school zal zich naar het oordeel voegen.

Ouders klagen al jaren over het stijgende aantal vrije uren en dagen van hun kinderen. Vooral in de aanloop naar de zomervakantie en rondom proefwerk- en examenweken wordt nog maar heel weinig lesgegeven. Irene van Kesteren van rk-oudervereniging NKO: ‘We krijgen veel klachten binnen. Dan valt er weer een les uit, dan zijn er rapportvergaderingen, dan is er weer een studiedag. Ouders moeten erop kunnen bouwen dat scholen zich aan het lesprogramma houden.’

Meer over