Scholier wil gewoon les

Ik was tot voor een paar jaar leraar economie aan een middelbare school, en heb daar de worsteling met de introductie van het studiehuis aan den lijve gevoeld....

Uit wat ik uit de reacties van stakende leerlingen opmaakte, meen ik te mogen concluderen dat er bitter weinig is veranderd op de scholen: nog steeds blijken leerlingen niet in staat op een zinvolle manier tussenuren in te vullen. De kardinale denkfout achter de studiehuisgedachte is immers dat middelbare scholieren daarin gezien worden als studenten.

Ik herinner me een paar regels uit een niet eerder gepubliceerd gedichtje van mijn hand dat ik in die revolutionaire dagen aan een (eveneens ongelovige) collega in de economie deed toekomen: wij zijn docenten over centen, geen professoren van studenten.

Verveling
Suggestie voor scholieren die zich in een les vervelen: Maak vast je huiswerk, dan heb je thuis meer tijd.

Retenu
Als wij vroeger het al gedurfd hadden om aan een scholieren-demonstratie deel te nemen, zorgde de school er wel voor dat je dat nooit meer zou doen. Door te straffen met retenu, het verplicht terugkomen op je vrije middag. Daar zat je dan tussen al die andere oproerkraaiers urenlang strafwerk te maken. Het waren de jaren vijftig. Maar het werkte wel.

Conversatie
In de trein zaten twee jongens.

Conversatie
‘Was jij nog bij die scholierenstaking’, vraagt de een.

Conversatie
‘Zeker weten’, zegt de ander. ‘Noemen ze een scholierenactie – staan ze daar te roepen: alle Joden aan het gas.’

Conversatie
‘Nou’, antwoordt nummer een, ‘Daar kan ik me toch zo kwaad om maken. Dat ze zoiets doen’.

Conversatie
‘Zeker weten’, zegt nummer twee. ‘Balen gewoon’.

Ophokuren
Vijf jaar geleden was ik zelf vwo-scholier en ik ergerde mij toen al aan de manier waarop de school mijn lesuren wist in te vullen met volstrekt zinloze uren.

Ophokuren
Hoe creatief de naamgeving ook was en hoe mooi het beeld naar de ouders en leerlingen werd geschetst, het kwam er gewoon op neer dat je met zijn dertigen zonder iets te leren zat te wachten tot het vier uur was, om pas dan op huis aan te gaan.

Ophokuren
Ik kan mij voorstellen dat leerlingen balen. Aan de andere kant kunnen scholen het niet maken om hen zomaar naar huis te sturen. Wat opvallend is dat deze ‘ophokuren’ ook nog eens worden gegeven door een volledig gekwalificeerde docent van het verkeerde vak. Heeft die docent niets beters te doen en kan de school haar financiële middelen niet beter besteden dan het betalen van een docentensalaris aan een incompetente babysitter.

Ophokuren
Tegelijkertijd valt het mij op dat veel wo- en hbo-studenten naast hun studie dom en slecht betaald werk doen, terwijl van deze mensen toch een hoog kennisniveau verwacht mag worden.

Ophokuren
Daarom heb ik besloten in de regio Utrecht het initiatief StudentDocent op te starten. Wanneer een docent uitvalt, wordt hij vervangen door een goedkopere student-docent waar de leerlingen wel hun vragen aan kwijt kunnen, omdat deze student uit eigen opleiding vakgerichte kennis heeft opgedaan. Doordat studenten in aanraking komen met het onderwijs, zal dit de instroom van jonge leraren verhogen.

Eieren gooien
Ik ben een 15 -jarige scholier uit Leiden en heb meegelopen in de demonstraties. Onze leraren steunden ons, maar vonden (natuurlijk) dat we geen eieren hadden moeten gooien. Ze dachten dat dan alleen de negatieve kant zou opvallen. Dit zagen ze verkeerd, want de overheid is afgezakt naar duizend lesuur.

Eieren gooien
Maar de rest van Nederland laat weer eens de Nederlandse identiteit zien: zeiken, zeiken en nog eens zeiken. Het enige commentaar dat ik van onze premier heb gehoord, was overigens ook alleen over het geweld en niet over de reden.

Meer over