Scholier met minimaal acht gemiddeld mag direct gaan studeren

Scholieren met een gemiddeld eindexamencijfer van acht of hoger worden direct toegelaten tot studies met een studentenstop in het hoger onderwijs....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Dat schrijft minister Ritzen van Onderwijs in een brief die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Als het aan de minister ligt, gaat het nieuwe systeem in 2000 in. De coalitiepartijen reageren verdeeld.

De briljante leerlingen worden in het nieuwe lotingssysteem onmiddellijk toegelaten, de goede leerlingen krijgen meer kansen, terwijl de slechteren ongeveer een gelijke, even lage kans behouden.

Ritzen wijkt daarmee sterk af van het advies van de commissie-Drenth. De commissie werd vorig jaar door Ritzen ingesteld. Drenth, hoogleraar psychologie, stelde voor om 50 procent van de plaatsen te reserveren voor de beste studenten. Dan zouden scholieren aan een 7,2 à 7,4 genoeg hebben om direct te worden toegelaten tot, bijvoorbeeld, de studie geneeskunde.

In het huidige lotingssysteem moet iedereen die zich aanmeldt, meeloten. Hoe hoger het gemiddelde eindexamencijfer, hoe groter de kans te worden ingeloot. Dat werd onrechtvaardig bevonden voor de allerbeste scholieren. Zo werd M. Vernooij vorig jaar uitgeloot, terwijl ze een gemiddeld eindexamencijfer had van 9,6.

Volgens Ritzen heeft een cijfer- in plaats van een percentagegrens het voordeel dat scholieren van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Critici vrezen dat een vast cijfer als grens tot een cijferjacht leidt, terwijl het eindexamencijfer alleen weinig zegt over de slagingskans op de universiteit.

Ritzen denkt dat 'er sprake zal zijn van enige toename van de prestatiegerichtheid zonder dat dit leidt tot een cijferjacht'. De minister verwacht dat de cijfers van de kandidaten voor de studie met een studentenstop iets zullen stijgen.

Het voorstel van Drenth om 10 procent van de plaatsen door de universiteiten zelf te laten bezetten, neemt Ritzen niet over.

De coalitiepartijen zijn verdeeld over het nieuwe lotingssysteem. De PvdA schaart zich achter het plan, de VVD wil dat alle scholieren met gemiddeld een 7,5 rechtstreeks worden toegelaten, en D66 wil andere criteria dan de eindcijfers zwaarder laten wegen.

De studentenbonden LSVB en ISO verwerpen de plannen van Ritzen. Zij vinden het slecht dat er alleen wordt gekeken naar cijfers en niet naar andere criteria als motivatie. 'Het is bedroevend dat Ritzen heeft gekozen voor een blinde jacht op hoge cijfers', zei LSVb-voorzitter C. Grimbergen.

Meer over