Scholen laten gehandicapt kind niet toe

De ouders van een zwaar geestelijk gehandicapt kind proberen via de rechter toelating van hun dochter af te dwingen tot een school van hun keuze....

Van onze verslaggever

HAARLEM

De zaak werd woensdag voor de rechtbank in Haarlem behandeld. Volgens de moeder van Thiandi, B. Grooff, en diens vriendin heeft Thiandi de afgelopen jaren vooruitgang geboekt op een reguliere basisschool in een mate die ondenkbaar is in het speciaal onderwijs. Dit ondanks dat het meisje nauwelijks capaciteiten heeft om te leren, niet om aandacht vraagt en haar blik moeilijk kan focussen. Grooff: 'Thiandi heeft veel kinderen om haar heen nodig die normaal functioneren. Op den duur gaat ze hun gedrag kopiëren.'

Momenteel bezoekt het meisje drie keer per week een school voor visueel gehandicapte kinderen in Huizen. Daarvoor moet ze drie uur per dag reizen. De twee overige dagen gaat ze naar de St. Jozefschool in Vogelzang. Volgend jaar is er op die school voor Thiandi geen plaats meer en daarom gingen de ouders, tevergeefs, op zoek naar een andere basisschool in de buurt.

Grooff: 'Op de school in Huizen schrikken de kinderen van de geluiden die Thiandi maakt. Ze zit daar geïsoleerd en komt er niet verder. Op de andere school vinden haar klasgenoten het leuk om met haar te spelen en krijgt ze voldoende aandacht.'

De Crayenester en de Voorwegschool, die op de zitting werden vertegenwoordigd door de gemeente Heemstede, vrezen dat de begeleiding van Thiandi een te zware belasting is voor de leerkrachten.

M. Stoute, gemeenteambtenaar: 'De sociale integratie die het gevolg is van het plaatsen van gehandicapten op reguliere scholen, vinden wij niet het belangrijkste. Kinderen moeten ononderbroken kunnen functioneren op school. Het onderwijsproces en de ontwikkeling van het kind moeten gelijk opgaan.'

De zaak in Haarlem speelt tegen de achtergrond van de onderwijsvernieuwing voor gehandicapte kinderen. Volgend schooljaar treedt het plan 'de Rugzak' in werking. Probleemkinderen krijgen een denkbeeldig rugzakje met geld dat de ouders mogen uitgeven aan extra onderwijs. De ouders kunnen het besteden aan een speciale school, maar mogen ook kiezen voor extra begeleiding van het kind in het reguliere onderwijs.

Prof. Rispens, voorzitter van de commissie die staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs adviseerde omtrent de nieuwe wetgeving, trad op als getuige-deskundige voor de ouders. 'Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn scholen te verplichten gehandicapte kinderen op te nemen. Ze moeten het als hun taak beschouwen.'

Wethouder L. de Zwart: 'Wij staan niet negatief tegenover plaatsing van gehandicapte kinderen op reguliere scholen. De Voorwegschool heeft een kind met het syndroom van Down, maar daar zegden de ouders continue begeleiding toe.' De ouders van Thiandi zouden dergelijke begeleiding willen betalen uit de toelage.

Volgens de wethouder bepaalt een plaatsingscommisie of een kind wordt toegelaten tot een school. De commissie heeft over de komst van Thiandi overleg gevoerd met de leerkrachten. 'Die zagen het niet zitten', aldus De Zwart. Thiandi's moeder bestrijdt dat. 'Wij weten dat er leraren zijn die er wel positief tegenover staan'.

De Zwart: ' Het hele team moet achter de beslissing staan, en dat is niet het geval gebleken.'

Rechtbankvoorzitter Guinau: 'Heeft u de nieuwe wetten en de mogelijkheden die daardoor geboden worden ook besproken met de scholen?' De Zwart: 'Ja.' Guineau: 'Met het hele team?' De Zwart twijfelt: 'Eh, nee.'

Meer over