Schmitz staat ondertekening huwelijksakte weer toe na druk kamerlid Getuige bruidspaar in ere hersteld

Getuigen bij een huwelijk mogen binnenkort de huwelijksakte weer ondertekenen. Staatssecretaris Schmitz van Justitie heeft dit maandag geantwoord op vragen van het CDA-kamerlid Soutendijk....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Volgens de huidige regeling worden in de huwelijksakte alleen zaken vermeld die vanuit juridisch oogpunt onmisbaar zijn. De namen van de getuigen zijn in dat opzicht niet relevant. Om aan de wens van bruidsparen tegemoet te komen en de rol van de getuigen tijdens de ceremonie in het stadhuis wat op te tuigen, laten sommige gemeenten getuigen een extra akte of het trouwboekje tekenen.

Staatssecretaris Schmitz heeft de door Soutendijk opgeworpen kwestie voorgelegd aan de 'Commissie van advies voor zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit'. Deze stelde voor de zaak terug te draaien naar de situatie van vóór oktober 1993.

Schmitz schrijft de Kamer rekening te willen houden 'met de thans gebleken maatschappelijke behoefte om de rol van de getuigen bij de huwelijksvoltrekking in deze akte tot uitdrukking te brengen'. Ze zal binnenkort een concept-wijzigingsbesluit naar de Raad van State sturen.

Meer over