Schmitz belooft Kamer meer cijfers over asielaanvragen

Staatssecretaris Schmitz van Justitie gaat op verzoek van VVD-kamerlid Rijpstra alle cijfers naar de Tweede Kamer sturen over de afhandeling van asielaanvragen van eind vorig en begin dit jaar....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Rijpstra wil cijfers per maand. Hij vindt dat de kwartaalcijfers hem te weinig inzicht bieden in de grote schommelingen van de behandelingen in asielaanvragen. Na een sterke daling eind vorig jaar, steeg het aantal sterk begin 1997.

Volgens Schmitz komt dit doordat de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 1996 alles op alles hebben gezet de achterstanden weg te werken en nu 'even relaxten'. Ook werden ze op cursus gestuurd om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren.

Maar de Volkskrant en de Telegraaf berichtten op basis van bronnen bij de IND dat die cijfers van 1996 geflatteerd waren en dat IND-medewerkers bewust de cijfers hebben gedrukt. Schmitz heeft een intern onderzoek laten verrichten.

Woensdag verklaarde zij in de Tweede Kamer hiervan 'geen spoor van bewijs' te hebben gevonden. Van een officieel onderzoek door de Algemene Rekenkamer, waar CDA-kamerlid M. Verhagen om vroeg, wilde zij dan ook niets weten. 'Ik heb er vertrouwen in, totdat het tegendeel is gebleken', zei Schmitz.'

Meer over