Nieuws

Schiphol probeert nieuw wapen tegen vogels: varkens

De overblijfselen van de suikerbietenoogst trekken in het gebied rondom Schiphol veel vogels aan. In de komende maanden onderzoekt de luchthaven een nieuwe methode om de vogels weg te houden.

De aanwezigheid van ‘extreem nieuwsgierige’ varkens kan de vogels afschrikken. Beeld Schiphol
De aanwezigheid van ‘extreem nieuwsgierige’ varkens kan de vogels afschrikken.Beeld Schiphol

De akkers rondom Schiphol maken het gebied zeer voedzaam voor vogels. De luchthaven kan die vogels allerminst gebruiken omdat ze ernstige problemen kunnen veroorzaken voor de opstijgende en landende vliegtuigen. Een aanvaring kan leiden tot het stilvallen van de motor.

Een pilotproject gaat vergelijken of een suikerbietenperceel met varkens evenveel vogels trekt als een perceel zonder. De overblijfselen van de geoogste planten vormen nu vaak de hoofdmaaltijd voor vooral duiven en ganzen. De varkens moeten hun plaats innemen. Zij staan bekend als alleseters, en zouden goed raad moeten weten met wat er achterblijft nadat de boer de bieten heeft geoogst.

Daarnaast kan de aanwezigheid van de ‘extreem nieuwsgierige’ varkens vogels afschrikken, zegt Stan Gloudemans van het bedrijf Buitengewone Varkens, dat de beesten levert. ‘Als varkens een gans zien, lopen ze er wel even naartoe voor een inspectie. Zo jagen ze ze ook weg.’ Volgens Gloudemans zullen de varkens snel wennen aan het geluid van de vliegtuigen, ‘al kon je ze in het begin wel zien kijken: wat is dat nou?’

Hoofdpijndossier

Al sinds jaar en dag vormen vogels een hoofdpijndossier voor luchthavens zoals Schiphol. Een vliegtuigmotor moet een botsing met een voorwerp of dier van anderhalve kilo aankunnen. Het probleem is dat veel zware vogels, zoals zwanen, ganzen en reigers, in zwermen vliegen. In 2020 waren er 6,9 ‘bird strikes’ per tienduizend vliegbewegingen op Schiphol, een jaar daarvoor lag dat nog hoger. In beide jaren leidden die botsingen niet tot grote incidenten, al zijn ze vaak wel dodelijk voor de dieren.

Maar het vliegveld is beducht, omdat de luchtvaartwereld legio voorbeelden kent van aanvaringen waarbij wel serieuze materiële schade of zelfs menselijke slachtoffers waren te betreuren. Schiphol heeft twintig ‘bird controllers’ in dienst om de vogels van de luchthaven te verjagen, onder meer met lichtkogelpistolen en geluidsinstallaties. Het vliegveld moet constant innoveren, zegt een woordvoerder, omdat vogels kunnen wennen aan de genomen maatregelen. ‘De natuur laat zich niet zomaar leiden, daarom is het belangrijk dat we meebewegen’.

Ook het afschieten van vogels komt nog steeds voor, ‘als alleruiterste redmiddel’. Van vliegvelden wordt geëist dat ze daarmee verantwoordelijk omgaan. Eerder dit jaar wonnen dierenrechtenorganisaties nog een rechtszaak tegen het vliegveld Eelde en de provincie Drenthe. Volgens de rechters ontbrak een goede argumentatie voor het afschieten van vogels op de luchthaven. Schiphol mag wel vogels afschieten, maar alleen ‘onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties’.