'Schimmenspel' in Kamer over EU

Europa is de blinde vlek van dit kabinet', concludeerde D66-leider Alexander Pechtold halverwege het Kamerdebat dat over de grote Europaspeech van de Britse premier Cameron had moeten gaan. 'De VVD en de PvdA hebben verschillen', gaf VVD-fractieleider Halbe Zijlstra toe. 'Daar gaan we niet omheen zitten ouwehoeren.'

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil weten hoe het precies zit met de salarissen van Brusselse ambtenaren. Het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt uitte dinsdag zijn zorgen over berichten uit de Duitse krant Die Welt dat er 11.117 ambtenaren zijn die meer verdienen dan premier Rutte. Eerder schreven de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken dat het brutosalaris van 3.000 EU-ambtenaren hoger ligt dan 144.000 euro, het bedrag dat Rutte jaarlijks verdient.

Salaris EU-ambtenaren

De opgeroepen bewindslieden, VVD-premier Rutte en PvdA-minister Timmermans, bevestigden even later dat beeld. Rutte wees op de overeenkomsten tussen de Britse wensen en de Nederlandse koers; de EU moet voor meer groei en banen zorgen, de uitgaven moeten omlaag en veel taken moeten terug naar de nationale hoofdsteden. Timmermans daarentegen zei terloops dat er voor het vervolmaken van de interne markt mogelijk ook meer bevoegdheden de andere kant op moeten, richting Brussel.

'Europa ' is een van de weinige onderwerpen waarop PvdA en VVD in de formatie niet uitruilden maar kozen voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Die laat op zich wachten. De toespraak was daarom voor de oppositie een uitgelezen kans om beide partijen toch de nieren te proeven.

CDA-leider Sybrand Buma wist voorafgaand aan het debat de aandacht op zich te vestigen met een nieuw geluid. Het CDA was nog steeds voor een sterker Europa op economisch en financieel gebied, maar tegelijk moet veel macht juist terug uit Brussel naar de nationale hoofdsteden. Hij leverde een lijstje onderwerpen bij die daarvoor in aanmerking kwamen (zie pagina 2).

Het eerste deel van het debat leek het bijna of het CDA nog regeringspartij was. De gehele oppositie verzamelde zich voor de interruptiemicrofoon. Was Buma nu opeens eurosceptisch geworden? Pechtold deed of hij daar heel bezorgd over was en toonde zich vervolgens opgelucht dat dat toch niet zo was. PVV-leider Wilders zei dat als Buma zo doorging, het CDA binnen een jaar net als de PVV voor herinvoering van de gulden zou zijn. De impliciete boodschap van beiden: het CDA zwabbert maar wat.

Een en ander bracht SGP-leider Van der Staay tot de verzuchting dat het debat niet over de hoofdzaak ging: de toespraak en het denken over de toekomst van Europa door de Britse premier Cameron. Dat was jammer, vond Van der Staay, want hij had 'een prachtig verhaal' gehoord.

De rest van de oppositie ging voort met het blootleggen van de verschillen tussen de coalitiegenoten. Vooral de uiteenlopende waardering voor het verhaal van Cameron sprak boekdelen.

PvdA-leider Diederik Samsom was niet onder de indruk. Over de suggestie dat Groot-Brittannië zich het recht wil voorbehouden om aan Europese regelingen desgewenst niet mee te doen (opt-outs), zei hij: 'Zo gaan we niet door in de Europese Unie.' Over de suggestie om onnodige Europese regels terug te dringen: 'Een open deur waar Cameron doorheen stormde.'

Uitgedaagd door Pechtold gaf Samsom de 'garantie' dat de EU nooit zou verworden tot 'een veredelde vrijhandelszone'. Voor de PvdA is de EU ook een waardengemeenschap die staat voor 'de uitdagingen van vandaag en morgen: groei, banen, innovatie, klimaat, energie. En vrede, veiligheid en respect voor de mensenrechten'.

'Cameron raakte een gevoelige snaar', meende daarentegen VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. 'Hij noemde veel dingen waar de VVD voor is: versterking van de interne markt, geen ever closer union, geen superstaat, een lijst met wat wel en niet moet gebeuren in Europa, en een versterking van de rol van nationale parlementen. Prima! Je kunt de speech van Cameron kenschetsen als een uitgebreide versie van de Europapassage van het regeerakkoord.'

Dat joeg Pechtold en Wilders in tandem naar de interruptiemicrofoons. Pechtold: 'Dit staat toch haaks op wat Samsom net zegt? Die zegt dat de EU geen vrijhandelszone wordt, maar hier staat opperkoopman Zijlstra!' Wilders: 'Wat een idioot schimmenspel.'

Pagina 25: Commentaar

undefined

Meer over